Tag

ทัวร์ออสเตรเลีย

AUS06 POPULAR AUSTRALIA (ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด)
6 DAYS 4 NIGHTS BY TG

อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ เขาสามอนงค์ สวนสัตว์พื้นเมือง ผ่านชมหาดบอนได เดอะแก๊ป ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์ อิสระช้อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์
From70,900 บาท
View Details

AUS09 ทัวร์ออสเตรเลีย ENJOY AUSTRALIA (เกาะทังกาลูม่า-โกลด์โคสท์-ซิดนีย์)
7 วัน 5 คืน BY TG

นครซิดนีย์ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ อิสระช้อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์ ผ่านชมหาดบอนได ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์ บินภายในสู่เมืองบริสเบน
From77,900 บาท
View Details

CRUISE03 ทัวร์เรือสำราญ ROYAL CARIBBEAN RADIANCE OF THE SEAS (ซิดนีย์-เมลเบิร์น)
6 วัน 4 คืน BY QF

นครซิดนีย์ ผ่านชมหาดบอนได เดอะแก๊ป ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ เช้คอินสู่เรือสำราญ Royal Caribbean อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยพร้อมกิจกรรมบนเรือครบครัน
From81,900 บาท
View Details

AUS07 ทัวร์ออสเตรเลีย PARADISE AUSTRALIA (ซิดนีย์-บริสเบน-โกลด์โคสท์)
6 วัน 4 คืน BY TG

เมืองซิดนีย์ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ เขาสามอนงค์ อิสระช้อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์ พอร์ตสตีเฟ่นส์ นั่งรถตะลุยเนินทราย
From71,900 บาท
View Details

AUS02 ทัวร์ออสเตรเลีย HIGHLIGHT MELBOURNE (เมลเบิร์น-เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด-เกาะฟิลลิป)
5 วัน 3 คืน BY TG

เมืองเมลเบิร์น สวนฟิตซรอย อนุสรณ์สถานสงคราม ผ่านชมรัฐสภาแห่งเมืองเมลเบิร์น ซิตี้ทัวร์ชมรอบเมือง เกร้ทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย อพอลโลเบย์
From58,900 บาท
View Details

AUS01 ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA (ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด)
6 วัน 4 คืน BY TG

นครซิดนีย์ สวนสัตว์พื้นเมืองโคอาล่าพาร์ค อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ เขาสามอนงค์ SCENIC WORLD ผ่านชมหาดบอนได ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
From70,900 บาท
View Details

AUS08 ทัวร์ออสเตรเลีย PARADISE AUSTRALIA (ซิดนีย์-บริสเบน-โกลด์โคสท์)
7 วัน 5 คืน BY TG

เมืองซิดนีย์ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ เขาสามอนงค์ อิสระช้อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์ พอร์ตสตีเฟ่นส์ นั่งรถตะลุยเนินทราย
From75,900 บาท
View Details

AUS05 ทัวร์ออสเตรเลีย HIGHLIGHT MELBOURNE (เมลเบิร์น-เกร้ทโอเชี่ยน-เกาะฟิลลิป)
6 วัน 3 คืน BY TG

เมืองเมลเบิร์น ชมสวนฟิตซรอย อนุสรณ์สถานสงคราม ซิตี้ทัวร์เมืองเมลเบิร์น เกร้ทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย อพอลโลเบย์ พอร์ตแคมเบลล์ ซื้อทัวร์เสริมขึ้นเฮลิคอปเตอร์
From58,900 บาท
View Details

AUS03 ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY EASY TOUR (ซิดนีย์-บลูเม้าท์เท่นส์)
5 วัน 3 คืน BY QF

นครซิดนีย์ ผ่านชมบ้านเศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวเดอะแก๊ป ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันบนเรือแบบบุฟเฟ่ต์
From45,900 บาท
View Details

AUS04 ทัวร์ออสเตรเลีย HIGHTLIGHT SYDNEY (ซิดนีย์-บลูเม้าท์เท่นส์-พอร์ต สตีเฟ่นส์)
5 วัน 3 คืน BY QF

นครซิดนีย์ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ เขาสามอนงค์ สวนสัตว์พื้นเมือง ใกล้ชิดสัตว์พื้นเมือง เช่น จิงโจ้ โคอาล่าและวอมแบท พอร์ต สตีเฟ่นส์
From57,900 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017