fbpx

Tag

ทัวร์อาร์เมเนีย
gudauri

GEO01 ทัวร์จอร์เจีย THE GREAT OF GEORGIA จอร์เจีย ยืนหนึ่ง
6 วัน 3 คืน BY EK

From34,333 บาท

วันที่ 10 – 15 มีนาคม 2563
วันที่ 06 – 11 พฤษภาคม 2563
วันที่ 10 – 15 มิถุนายน 2563

กรุงทบิลิซี เมืองเก่าทบิลิซึ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาล่า เมืองมิสเคต้า วิหารจวารี เมืองกูดาอูรี ป้อมอันนานูรี เมืองคาซเบกี้
georgia

GEO02 ทัวร์จอร์เจีย-อาร์เมเนีย Amazing View of the Caucasus Mountains
8 วัน 5 คืน BY EK

From45,900 บาท

วันที่ 19 – 26 มีนาคม 2563
วันที่ 28 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2563
วันที่ 16 – 23 มิถุนายน 2563

เมืองเยเรวาน ประเทศอาร์เมเนีย เดอะคาสเคด ชมจตุรัสกลางเมืองเยเรวาน วิหารเกกฮาร์ด หุบเขาเอวาน วิหารการ์นี เมืองคอร์วิราพ

GEO03 ทัวร์จอร์เจีย HERE WE GO
6 วัน 3 คืน BY TK

From36,900 บาท

วันที่ 07 – 12 มีนาคม 2563
วันที่ 16 – 21 เมษายน 2563
วันที่ 27 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

เมืองทบิลิซึ เมืองกูดาอูรี อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย เมืองคาซเบกี้ ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ป้อมอันนานูรี ชมทัศนียภาพอ่างเก็บน้ำซินวารี

GEO04 ทัวร์จอร์เจีย-อาร์เมเนีย ULTIMATE VIEW OF THE CAUCASUS MOUNTAINS
8 วัน 5 คืน BY QR

From49,900 บาท

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 07 มีนาคม 2563
วันที่ 07 – 14 / 14 – 21 มีนาคม 2563
วันที่ 04 – 11 / 08 – 15 เมษายน 2563
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563

เมืองทบิลิซึ เขตเมืองเก่า ป้อมนาริกาล่า ชมโรงอาบน้ำโบราณ วิหารซีโอนี เมืองมิสเคต้า วิหารจวารี เมืองกูดาอูรี ขึ้นสู่เทือกเขาคอเคซัส