Tag

ทัวร์อาร์เมเนีย

GEO01 ทัวร์จอร์เจีย The Million Dollar View of Caucasus Mountains
8 วัน 5 คืน BY QR

From54,900 บาท

วันที่ 07 – 14 / 21 – 28 มิถุนายน 2562

เที่ยวจอร์เจีย-อาร์เมเนีย ชมทัศนียภาพของเมืองทบิลิซี ขึ้นรถ4WDเพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัสเพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ ชมความสวยงามของหุบเขาเอวาน

GEO02 ทัวร์จอร์เจีย – อาร์เมเนีย
8 วัน 6 คืน BY KC

From55,900 บาท

วันที่ 09 – 16 มิถุนายน 2562
วันที่ 18 – 25 สิงหาคม 2562
วันที่ 01 – 08 กันยายน 2562

เที่ยวจอร์เจีย อาร์เมเนีย เมืองอัพลีสต์ซีคห์ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า เมืองมิทสเคต้า ชมวิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี เทือกเขาคอเคซัสใหญ่