Tag

ทัวร์อิตาลี

A-EUR04 ทัวร์ยุโรป PANORAMA SWISS WITH 3 MOUNTAINS
7 วัน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 11 – 17 สิงหาคม 2562
วันที่ 02 – 08 / 16 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 13 – 19 / 22 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 15 – 21 / 22 – 28 พฤศจิกายน 2562

พาโนราม่าสวิสพิชิต 3 ยอดเขาเขา นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นเขาชทานส์เซอร์ฮอร์น

A-EUR13 ทัวร์ยุโรป RIGI AND ZERMATT อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส
11 วัน 8 คืน BY TG

From83,900 บาท

วันที่ 06 – 16 / 20 – 30 มิถุนายน 2562

ชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ชมความยิ่งใหญ่ของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ

A-EUR14 ทัวร์ยุโรป Pisa, Dolomites Alps and Innbruck อิตาลี ออสเตรีย เยอรมนี
8 วัน 5 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 23 – 30 มิถุนายน 2562

นครรัฐวาติกัน ชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ชมความยิ่งใหญ่ของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม เมืองปิซ่า มหาวิหารดูโอโมและหอเอนแห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

A-EUR03 ทัวร์ยุโรป MONO SWISS MEET JUNGFRAU TOP OF EUROPE
7วัน BY TG

From57,300 บาท

วันที่ 11 – 17 สิงหาคม 2562
วันที่ 02 – 08 / 16 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 13 – 19 / 22 – 28 ตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562

ชมน้ำตกไรน์ ชาฟฮาวเซ่นตามรอยละครดังลิขิตรัก The Crown Princess นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe ชมศาลาไทยในโลซานน์

B-EUR15 ทัวร์ยุโรป EXPLORE & ENJOY ITALY
8 วัน 5 คืน BY TG

From51,900 บาท

วันที่ 09 – 16 / 16 – 23 / 23 – 30 ก.ย. 2562

เมืองมิลาน ชมแกลเลอรีวิคเตอร์เอ็มมานูเอล เมืองเบอร์กาโม จัตุรัสกลางเมืองPizza Vecchia เมืองเวนิส ล่องเรือชมทะเลสาปการ์ด้า

A-EUR01 ทัวร์ยุโรป EUROPE GOLDEN ROUTE อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์(เซอร์แมต) ฝรั่งเศส
9 วัน 6 คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 06 – 14 / 15 – 23 ตุลาคม 2562
วันที่ 31 ตุลาคม – 08 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 02 – 10 / 07 – 15 / 09 -17 / 16 – 24 พ.ย. 2562
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 06 ธันวาคม 2562

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่นครวาติกันชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟลเที่ยวฟลอเรนซ์เมืองแห่งศิลปะแห่งแคว้นทัสคานีย์ เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส

A-EUR05 ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND PARADISE ON EARTH
8 DAYS 5 NIGHTS BY TG

From69,900 บาท

วันที่ 27 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562

เที่ยวเมืองลูเซิร์น(Lucerne)แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมเที่ยวเมืองเซอร์แมท(Zermatt)ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง(Chillon castle)ปราสาทโบราณอายุกว่า800ปี

A-EUR02 ทัวร์ยุโรป โมโน อิตาลี (เวนิส)
8 วัน 5 คืน BY EK

From43,888 บาท

วันที่ 28 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562

บินลัดฟ้าสู่เกาะเวนิส ดินแดนแสนโรแมนติก เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค ช้อปปิ้งสนุกๆที่มิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก เที่ยวเมืองเซียน่าอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

A-EUR07 ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND GRAND TOUR
9 DAYS 6 NIGHTS BY TG

From76,900 บาท

วันที่ 27 มิถุนายน – 05 กรกฎาคม 2562

เที่ยวเมืองซูริค ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munsterสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองเซอร์แมทเมืองแห่งสกีรีสอร์ท

A-EUR08 ทัวร์ยุโรป 4 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย
10 วัน 7 คืน BY TG

From72,900 บาท

วันที่ 30 พฤษภาคม – 08 มิถุนายน 2562
วันที่ 06 – 15 มิถุนายน 2562

ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม นครรัฐวาติกัน ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ชมหอเอนปิซ่า
1 2