fbpx

Tag

ทัวร์อิตาลี 2018

ทัวร์ยุโรป A-EUR20 ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์
9 วัน 6 คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 12 – 20 เมษายน 2563
วันที่ 01 – 09 / 09 – 17 พฤษภาคม 2563

ปารีส รูอ็อง โดวิลล์ แซ็ง มาโล มงต์แซงต์มิเชล ตูร์ ปราสาทเชอนองโซ ชองบอร์ด พระราชวังแวร์ซายน์ ปารีส ประตูชัย หอไอเฟล บรัสเซลล์ จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม อัมส์เตอร์ดัม หมู่บ้านกังหัน […]

ทัวร์ยุโรป A-EUR23 FINDING TULIP FESTIVAL ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์
9 วัน 6 คืน BY TG

From78,900 บาท

วันที่ 10 – 18 เมษายน 2563

ปารีส หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์น้ำหอม พระราชวังแวร์ซายน์ ล่องเรือบาโตมุช มงมาร์ต บรูจจ์ เกนท์ บรัสเซลล์ เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ อัมส์เตอดัมหมู่บ้านกีธูร์น หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์

ทัวร์ยุโรป A-EUR15 EUROPE CLASSIC อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
10 DAYS 7 NIGHTS BY TG

From69,900 บาท

วันที่ 04 – 13 / 05 – 14 / 07 – 16 เมษายน 2563
วันที่ 09 – 18 / 11 – 20 / 12 – 21 เมษายน 2563
วันที่ 30 เมษายน – 09 พฤษภาคม 2563
วันที่ 02 – 11 / 12 – 21 พฤษภาคม 2563

โรม นครรัฐวาติกัน สนามกีฬาโคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ ฟลอเรนซ์ ปิซ่า หอเอนปิซ่า เกาะเวนิส มิลาน อินเทอร์ลาเคน ยอดเขาจุงฟราวด์ สตราสบูร์ก รถไฟความเร็วสูง TGV ปารีส ล่องเรือแม่น้ำแซน ประตูชัย หอไอเฟล […]

ทัวร์ยุโรป A-EUR16 Grand Italy Cinque Terre and Dolomite อิตาลี ชิงเกว เตร์เร่และโดโลไมท์
9 DAYS 6 NIGHTS BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 05 – 13 / 12 – 20 เมษายน 2563
วันที่ 06 – 14 พฤษภาคม 2563
วันที่ 27 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2563
วันที่ 14 – 22 มิถุนายน 2563

อิตาลี มิลาน เวโรน่า ออร์ทิเซ่ ขึ้นกระเช้าสู่เนินแอลป์ ดิ ซุสเซ่ ทะเลสาบมิสุริน่า ซานวิโต้ ดิ คาดอเร่ เกาะเวนิส ปาร์ม่าน OUTLET เจนัว หมู่บ้านชิงเกว แตร์แร ปิซ่า […]

ทัวร์ยุโรป A-EUR11 มหัศจรรย์ แกรนด์ อิตาลี
7วัน 4คืน BY EK

From45,900 บาท

วันที่ 20 – 26 มีนาคม 2563
วันที่ 08 – 14 เมษายน 2563 ( สงกรานต์ )
วันที่ 29 เม.ย. – 05 พ.ค. 63
วันที่ 01 – 07 มิถุนายน 2563

มิลาน มหาวิหารดูโอโม่ เวโรน่า เวนิส ฟลอเร๊นซ์ ลาสเปเซีย ชิงเคว แทร์เร ปิซ่า จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม หอเอนปีซ่า โรม น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซ้นท์ […]

ทัวร์ยุโรป A-EUR21 TULIP FESTIVAL ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์
8 วัน 5 คืน BY EK

From52,900 บาท

วันที่ 07 – 14 เมษายน 2563
วันที่ 24 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2563

ปารีส รูอ็อง โดวิลล์ แซ็ง มาโล มงต์แซงต์มิเชล ตูร์ ปราสาทเชอนองโซ ชองบอร์ด พระราชวังแวร์ซายน์ ปารีส ประตูชัย หอไอเฟล บรัสเซลล์ จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม อัมส์เตอร์ดัม หมู่บ้านกังหัน […]

ทัวร์ยุโรป A-EUR12 มหัศจรรย์ สวิสเซอร์แลนด์
8วัน 5คืน BY TG

From69,900 บาท

วันที่ 07 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 14 – 21 มีนาคม 2563
วันที่ 30 มี.ค. – 06 เม.ย. 63
วันที่ 08 – 14 เมษายน 2563 ( สงกรานต์ )

ซูริค เบิร์น บ่อหมี หอนาฬิกาดาราศาสตร์ บ้านไอน์สไตน์ อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น เบียล เจนีวา น้ำพุแห่งเจนีวา ที่ทำการองค์การสหประชาชาติแห่งเจนีวา นาฬิกาดอกไม้ มองเทรอซ์ ปราสาทชิลยอง

ทัวร์ยุโรป A-EUR01 READY FOR TAKEOFF อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
10วัน 7คืน BY EK

From58,900 บาท

วันที่ 16 – 25 มีนาคม 2563

เกาะเวนิส เวนิส เมสเตร้ มิลาน อินเทอร์ลาเก้นน กรินเดอร์วาลด์ ยอดเขาจุงเฟรา ดิจอง นครปารีส พระราชวังแวร์ซายน์ ล่องเรือแม่น้ำแซน ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ ประตูชัย หอไอเฟล ช้อปปิ้ง บรูกก์ บรัสเซลส์

ทัวร์ยุโรป A-EUR02 THE MULTI-COLOR OF MANAROLA อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์
9วัน 6คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 01 – 09 มีนาคม 2563
วันที่ 05 – 13 / 09 – 17 / 17 – 25 พ.ค. 63
วันที่ 23 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2563

ทัวร์ยุโรป เที่ยวอิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ เที่ยวโรม ปิซ่า ฟลอเรนซ์ ชมหมู่บ้านแสนสวยริมชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลีซิงเกว เตเร่ มิลาน ยอดเขาจุงเฟรา เซอร์แมท ลูเซิร์น

ทัวร์ยุโรป A-EUR08 FANTASTIC 3 MOUNTAINS ITALY AND SWISS
8 วัน 5 คืน BY TG

From63,900 บาท

วันที่ 31 มีนาคม – 07 เมษายน 2563

ทัวร์ยุโยรป มิลาน อิตาลี ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลานขึ้นสู่ยอดเขาเซอร์แมทเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะไม่มียานพาหนะ เขาซุนเนกกา นำสู่เส้นทางความสวยงามโดยธรรมชาติ
1 2