Tag

ทัวร์อิตาลี 2018

A-EUR02 ทัวร์ยุโรป โมโน อิตาลี (เวนิส)
8 วัน 5 คืน BY EK

From43,888 บาท

วันที่ 28 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562

บินลัดฟ้าสู่เกาะเวนิส ดินแดนแสนโรแมนติก เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค ช้อปปิ้งสนุกๆที่มิลานเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก เที่ยวเมืองเซียน่าอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

A-EUR01 ทัวร์ยุโรป EUROPE GOLDEN ROUTE อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์(เซอร์แมต) ฝรั่งเศส
9 วัน 6 คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 06 – 14 / 15 – 23 ตุลาคม 2562
วันที่ 31 ตุลาคม – 08 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 02 – 10 / 07 – 15 / 09 -17 / 16 – 24 พ.ย. 2562
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 06 ธันวาคม 2562

ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่นครวาติกันชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟลเที่ยวฟลอเรนซ์เมืองแห่งศิลปะแห่งแคว้นทัสคานีย์ เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส