fbpx

Tag

ทัวร์อิตาลี 2018

ทัวร์ยุโรป A-EUR11 มหัศจรรย์ แกรนด์ อิตาลี
7วัน 4คืน BY EK

From45,900 บาท

วันที่ 20 – 26 มีนาคม 2563
วันที่ 08 – 14 เมษายน 2563 ( สงกรานต์ )
วันที่ 29 เม.ย. – 05 พ.ค. 63
วันที่ 01 – 07 มิถุนายน 2563

มิลาน มหาวิหารดูโอโม่ เวโรน่า เวนิส ฟลอเร๊นซ์ ลาสเปเซีย ชิงเคว แทร์เร ปิซ่า จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม หอเอนปีซ่า โรม น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซ้นท์ […]

ทัวร์ยุโรป A-EUR21 TULIP FESTIVAL ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์
8 วัน 5 คืน BY EK

From52,900 บาท

วันที่ 07 – 14 เมษายน 2563
วันที่ 24 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2563

ปารีส รูอ็อง โดวิลล์ แซ็ง มาโล มงต์แซงต์มิเชล ตูร์ ปราสาทเชอนองโซ ชองบอร์ด พระราชวังแวร์ซายน์ ปารีส ประตูชัย หอไอเฟล บรัสเซลล์ จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม อัมส์เตอร์ดัม หมู่บ้านกังหัน […]

ทัวร์ยุโรป A-EUR12 มหัศจรรย์ สวิสเซอร์แลนด์
8วัน 5คืน BY TG

From69,900 บาท

วันที่ 07 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 14 – 21 มีนาคม 2563
วันที่ 30 มี.ค. – 06 เม.ย. 63
วันที่ 08 – 14 เมษายน 2563 ( สงกรานต์ )

ซูริค เบิร์น บ่อหมี หอนาฬิกาดาราศาสตร์ บ้านไอน์สไตน์ อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น เบียล เจนีวา น้ำพุแห่งเจนีวา ที่ทำการองค์การสหประชาชาติแห่งเจนีวา นาฬิกาดอกไม้ มองเทรอซ์ ปราสาทชิลยอง

ทัวร์ยุโรป A-EUR01 READY FOR TAKEOFF อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
10วัน 7คืน BY EK

From58,900 บาท

วันที่ 16 – 25 มีนาคม 2563

เกาะเวนิส เวนิส เมสเตร้ มิลาน อินเทอร์ลาเก้นน กรินเดอร์วาลด์ ยอดเขาจุงเฟรา ดิจอง นครปารีส พระราชวังแวร์ซายน์ ล่องเรือแม่น้ำแซน ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ ประตูชัย หอไอเฟล ช้อปปิ้ง บรูกก์ บรัสเซลส์

ทัวร์ยุโรป A-EUR02 THE MULTI-COLOR OF MANAROLA อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์
9วัน 6คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 01 – 09 มีนาคม 2563
วันที่ 05 – 13 / 09 – 17 / 17 – 25 พ.ค. 63
วันที่ 23 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2563

ทัวร์ยุโรป เที่ยวอิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ เที่ยวโรม ปิซ่า ฟลอเรนซ์ ชมหมู่บ้านแสนสวยริมชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลีซิงเกว เตเร่ มิลาน ยอดเขาจุงเฟรา เซอร์แมท ลูเซิร์น

ทัวร์ยุโรป A-EUR08 FANTASTIC 3 MOUNTAINS ITALY AND SWISS
8 วัน 5 คืน BY TG

From63,900 บาท

วันที่ 31 มีนาคม – 07 เมษายน 2563

ทัวร์ยุโยรป มิลาน อิตาลี ชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลานขึ้นสู่ยอดเขาเซอร์แมทเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะไม่มียานพาหนะ เขาซุนเนกกา นำสู่เส้นทางความสวยงามโดยธรรมชาติ

ทัวร์ยุโรป A-EUR18 Good Moring Paris and Windmill ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน BY TG

From45,900 บาท

วันที่ 23 – 29 เมษายน 2563
วันที่ 07 – 13 / 14 – 20 / 21 – 27 พ.ค. 2563
วันที่ 02 – 08 / 23 – 29 มิถุนายน 2563

ปารีส หอไอเฟล พระราชวังแวร์ซาย ล่องเรือบาโตมุช OUTLET กรุงบรัสเซลส์ บรูกก์ เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF อัมสเตอดัม ล่องเรือหลังคากระจก จัตุรัสดัมสแควร์ หมู่บ้านกังหันลม บรัสเซลส์

ทัวร์ยุโรป A-EUR10 ABSOLUTE ITALY อิตาลี
7วัน 4คืน BY TG

From45,900 บาท

วันที่ 07 – 13 / 28 ก.พ. – 05 มี.ค. 63
วันที่ 13 – 19 มีนาคม 2563
วันที่ 24 – 30 เมษายน 2563
วันที่ 08 – 14 / 15 – 21 พฤษภาคม 2563

มิลาน เวโรน่า เกาะเวนิส เวนิสเมสเตร้ ฟลอเรนซ์ ปิซ่า โรม วาติกัน โคลอสเซียม

ทัวร์ยุโรป A-EUR22 Tulip Fest 4 Countries เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส
8 วัน 5 คืน BY TG

From49,900 บาท

วันที่ 10 – 18 เมษายน 2563

เที่ยว 4 ประเทศ ไม่ย้อนเส้นทาง ชมเมืองแฟร้งค์เฟิร์ต แวะโคโลญจ์ ชมหมู่บ้านกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์ เที่ยวอัมสเตอร์ดัมเข้าชมสวนทิวลิป เทศกาลชื่อดังแห่งปี เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีส ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ และชมเมืองแห่งมหานครปารีส ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี

ทัวร์ยุโรป A-EUR14 CHILL OUT AT SCHILTHORN อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
8 วัน 5 คืน BY TG

From58,900 บาท

วันที่ 07 – 14 / 08 – 15 เมษายน 2563
วันที่ 01 – 08 พฤษภาคม 2563
วันที่ 03 -10 / 10 – 17 มิถุนายน 2563

ทัวร์ยุโรป อิตาลี มิลาน มหาวิหารแห่งมิลาน ลูเซิร์น ยอดเขาชิลธอร์น อินเทอร์ลาเกน เบิร์น ดีจอง พระราชวังแวร์ซายน์ ปารีส ล่องเรือบาโตมุช ประตูชัยนโปเลียน หอไอเฟล
1 2