fbpx

Tag

ทัวร์อินโดนีเซีย
Bali

BLI01 ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์…บาหลี เกาะนูซา ปนีดา
5 วัน 4 คืน BY SL

From17,900 บาท

วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2562
วันที่ 01 – 05 กันยายน 2562
วันที่ 02 – 06 ตุลาคม 2562
วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2562

เกาะบาหลี ชายหาดจิมบารัน เกาะนูซา-เปนิดา หน้าผารูปไดโนเสาร์ จุดชมวิว Broken Beach หาดคริสตัลเบย์ ชมการแสดงระบำบาร็องแดนซ์
BALI

BLI02 ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์บินลัดฟ้า…เที่ยวบาหลี
4 วัน 3 คืน BY SL

From14,900 บาท

วันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
วันที่ 13 – 16 / 14 – 17 / 20 – 23 ก.ย. 2562
เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน 2562

ชายหาดจิมบารัน ชมการแสดงระบำบารอง วัดบราตัน นาข้าวขั้นบันได วัดเทมภัคสิริงค์ บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ตลาดปราบเซียน หมู่บ้านคินตามณี
tanah-lot

BLI03 ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย BALI JOURNEY
4 วัน 3 คืน BY TG

From18,999 บาท

วันที่ 11 – 14 / 12 – 15 ตุลาคม 2562
วันที่ 20 – 23 / 25 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 05 – 08 / 07 – 10 / 21 – 24 ธ.ค. 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

ผ่านชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู หาดจิมบารัน ทานเมนูซีฟู้ดสไตล์บาหลี วัดตัมปะซีริง อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดปราบเซียน หมู่บ้านคินตามณี
Bali

BLI04 ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์…บาหลี บุโรพุทโธ
5 วัน 4 คืน BY SL

From20,900 บาท

วันที่ 04 – 08 / 11 – 15 กันยายน 2562
วันที่ 18 – 22 / 25 – 29 กันยายน 2562
วันที่ 09 – 13 / 16 – 20 / 20 – 24 ต.ค. 2562
เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2562

ชายหาดจิมบารัน บินภายในสู่ย็อกยาการ์ต้า ชมเทวลัยปรัมบานัน มหาสถูปบุโรพุทโธ วัดปะวน วัดเมนดุต ช้อปปิ้งที่มาลิโอโบโร กลับสู่บาหลี