fbpx

Tag

ทัวร์อินโดนีเซีย

ทัวร์บาหลี BLI05 เกาะสวรรค์บาหลี (เลสโก อุบัติรักข้ามขอบฟ้า)
4 วัน 3 คืน BY SL

From12,999 บาท

วันที่ 25 – 28 มกราคม 2563
วันที่ 01 – 04 / 08 – 11 / 15 – 18 ก.พ. 2563
วันที่ 22 – 25 ก.พ. / 29 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน 2563

เกาะบาหลี ทานซีฟู้ดสไตล์บาหลี ณ หาดจิมบารัน วานากิริฮิลล์ จุดถ่ายรูปรังนก ขึ้นสู่เทือกเขาเบดูกัลป์ วัดอุลันดานู วัดเม็งวี วิหารทานาล็อท

ทัวร์บาหลี BLI04 เกาะสวรรค์บาหลี (เลสโก อุบัติรักเกาะสวรรค์)
3 วัน 2 คืน BY SL

From11,999 บาท

วันที่ 24 – 26 มกราคม 2563
วันที่ 31 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 06 – 08 / 07 – 09 / 13 – 15 ก.พ. 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน 2563

เกาะบาหลี ทานซีฟู้ดสไตล์บาหลี ณ หาดจิมบารัน วานากิริฮิลล์ จุดถ่ายรูปรังนก ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท ขึ้นสู่เทือกเขาเบดูกัลป์ วัดอุลันดานู
BALI

ทัวร์บาหลี BLI01 มหัศจรรย์บินลัดฟ้า…เที่ยวบาหลี
4 วัน 3 คืน BY SL

From14,900 บาท

วันที่ 30 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 06 – 09 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน 2563

ชายหาดจิมบารัน ชมการแสดงระบำบารอง วัดบราตัน นาข้าวขั้นบันได วัดเทมภัคสิริงค์ บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ตลาดปราบเซียน หมู่บ้านคินตามณี
Ulun Danu temple, Bali

ทัวร์บาหลี BLI03 เกาะสวรรค์บาหลี (เลสโก สวรรค์บนดิน)
4 วัน 2 คืน BY FD

From14,999 บาท

วันที่ 31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 14 – 17 / 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563
วันที่ 06 – 09 / 13 – 16 / 20 – 23 มี.ค. 2563

เกาะบาหลี สวนพระวิษณุ ชมวิหารอูลูวาตู ชายหาดจิมบารัน พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน+ดินเนอร์ซีฟู้ด วิหารบาตูอัน วิหารเทมภัคสิริงค์
Bali

ทัวร์บาหลี BLI02 มหัศจรรย์…บาหลี บุโรพุทโธ (บินภายใน 2 ขา)
5 วัน 4 คืน BY SL

From23,900 บาท

วันที่ 25 – 29 มกราคม 2563

ชายหาดจิมบารัน บินภายในสู่ย็อกยาการ์ต้า ชมเทวลัยปรัมบานัน มหาสถูปบุโรพุทโธ วัดปะวน วัดเมนดุต ช้อปปิ้งที่ MALOIBORO