fbpx

Tag

ทัวร์อินโดนีเซีย
tanah-lot

ทัวร์บาหลี BLI03 อินโดนีเซีย BALI JOURNEY
4 วัน 3 คืน BY TG

From21,999 บาท

วันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

ผ่านชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู หาดจิมบารัน ทานเมนูซีฟู้ดสไตล์บาหลี วัดตัมปะซีริง อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดปราบเซียน หมู่บ้านคินตามณี

ทัวร์บาหลี BLI05 อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ
4 วัน 3 คืน BY TG

From29,999 บาท

วันที่ 05 – 08 / 28 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

บาหลี วัดอูลูวาตู ระบำไฟ Kacak Fire Dance หาดจิมบารัน หมู่บ้านคินตามณี ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์วัดทานาห์ล็อต ยอร์คจาร์กาต้า
BALI

ทัวร์บาหลี BLI04 มหัศจรรย์…บาหลี
4 วัน 3 คืน BY TG

From20,900 บาท

วันที่ 05 – 08 / 07 – 10 / 13 – 16 ธ.ค. 2562
วันที่ 20 – 23 / 28 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 01 – 04 มกราคม 2563

ย่านคูต้า แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู ทานอาหารทะเลริมชายหาดจิมบารันวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์เทมภัคสิริงค์ ตลาดปราบเซียน
Bali

ทัวร์บาหลี BLI01 มหัศจรรย์…บาหลี เกาะนูซา ปนีดา
5 วัน 4 คืน BY SL

From17,900 บาท

วันที่ 29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2562
เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เกาะบาหลี ชายหาดจิมบารัน เกาะนูซา-เปนิดา หน้าผารูปไดโนเสาร์ จุดชมวิว Broken Beach หาดคริสตัลเบย์ ชมการแสดงระบำบาร็องแดนซ์
BALI

ทัวร์บาหลี BLI02 มหัศจรรย์บินลัดฟ้า…เที่ยวบาหลี
4 วัน 3 คืน BY SL

From12,900 บาท

วันที่ 23 – 26 / 25 – 28 / 28 – 31 ต.ค. 2562
วันที่ 01 – 04 / 02 – 05 / 08 – 11 พ.ย. 2562
วันที่ 09 – 12 / 15 – 18 / 16 – 19 พ.ย. 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมีนาคม 2563

ชายหาดจิมบารัน ชมการแสดงระบำบารอง วัดบราตัน นาข้าวขั้นบันได วัดเทมภัคสิริงค์ บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ตลาดปราบเซียน หมู่บ้านคินตามณี