fbpx

Tag

ทัวร์อินโดนีเซีย
Bali

ทัวร์บาหลี BLI07 มหัศจรรย์…บาหลี เกาะนูซา ปนีดา
5 วัน 4 คืน BY SL

From18,900 บาท

วันที่ 29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2563
วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2563

ทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบารัน เกาะนูซา ปนีดา หน้าผารูปไดโนเสาร์ จุดชมวิว Broken beach หาดคริสตัลเบย์ ชมการแสดงระบำพื้นเมืองบาร็อง

ทัวร์บาหลี BLI04 เกาะสวรรค์บาหลี (เลสโก อุบัติรักเกาะสวรรค์)
3 วัน 2 คืน BY SL

From10,999 บาท

วันที่ 12 – 14 / 19 – 21 มีนาคม 2563
วันที่ 20 – 22 / 27 – 29 มีนาคม 2563
วันที่ 02 – 04 / 03 – 05 / 09 – 11 เม.ย. 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

เกาะบาหลี ทานซีฟู้ดสไตล์บาหลี ณ หาดจิมบารัน วานากิริฮิลล์ จุดถ่ายรูปรังนก ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท ขึ้นสู่เทือกเขาเบดูกัลป์ วัดอุลันดานู
BALI

ทัวร์บาหลี BLI01 มหัศจรรย์บินลัดฟ้า…เที่ยวบาหลี
4 วัน 3 คืน BY SL

From12,900 บาท

วันที่ 19 – 22 / 26 – 29 มีนาคม 2563
วันที่ 02 – 05 / 03 – 06 / 09 – 12 เม.ย. 2563
วันที่ 10 – 13 / 11 – 14 เมษายน 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

ชายหาดจิมบารัน ชมการแสดงระบำบารอง วัดบราตัน นาข้าวขั้นบันได วัดเทมภัคสิริงค์ บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ตลาดปราบเซียน หมู่บ้านคินตามณี

ทัวร์บาหลี BLI03 อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ
4 วัน 3 คืน BY TG

From29,900 บาท

วันที่ 01 – 04 พฤษภาคม 2563
วันที่ 02 – 07 / 25 – 28 มิถุนายน 2563

บาหลี วัดอูลูวาตู ระบำไฟ หาดจิมบารัน ศูนย์ผ้าบาติก ศูนย์เครื่องเงิน หมู่บ้านคินตามณี วัดทานาห์ล็อต บาหลี ยอร์คจาร์กาต้า (บินภายใน) มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
Bali

ทัวร์บาหลี BLI02 มหัศจรรย์…บาหลี บุโรพุทโธ (บินภายใน 2 ขา)
5 วัน 4 คืน BY SL

From23,900 บาท

วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2563
วันที่ 14 – 18 / 17 – 21 / 18 – 22 เม.ย. 2563
วันที่ 19 – 23 / 20 – 24 / 24 – 28 เม.ย. 2563
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2563

ชายหาดจิมบารัน บินภายในสู่ย็อกยาการ์ต้า ชมเทวลัยปรัมบานัน มหาสถูปบุโรพุทโธ วัดปะวน วัดเมนดุต ช้อปปิ้งที่ MALOIBORO

ทัวร์บาหลี BLI05 เกาะสวรรค์บาหลี (เลสโก อุบัติรักข้ามขอบฟ้า)
4 วัน 3 คืน BY SL

From9,999 บาท

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2563
วันที่ 14 – 17 / 21 – 24 / 28 – 31 มี.ค. 2563
วันที่ 04 – 07 / 11 – 14 เมษายน 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

เกาะบาหลี ทานซีฟู้ดสไตล์บาหลี ณ หาดจิมบารัน วานากิริฮิลล์ จุดถ่ายรูปรังนก ขึ้นสู่เทือกเขาเบดูกัลป์ วัดอุลันดานู วัดเม็งวี วิหารทานาล็อท
tanah-lot

ทัวร์บาหลี BLI06 มหัศจรรย์…บาหลี บินดี พัก 4 ดาว
4 วัน 3 คืน BY TG

From24,900 บาท

วันที่ 10 – 13 / 12 – 15 เมษายน 2563

ย่านคูต้า แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู ชายหาดจิมบารัน วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านคินตามณี ปุราเบซากิห์ วัดเบซากิห์