Tag

ทัวร์อียิปต์

EY01 ทัวร์อียิปต์ GREETING EGYPT
6 วัน 3 คืน BY EY

From39,900 บาท

วันที่ 23 – 28 มิถุนายน 2562
วันที่ 14 – 19 กรกฎาคม 2562

เปลี่ยนเครื่องที่เมืองอาบูดาบี เมืองไคโร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ ชมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน ล่องเรือแม่น้ำไนล์พร้อมรับประทานอาหารค่ำ

AMM02 ทัวร์จอร์แดน DELIGHT JORDAN & EGYPT
8 วัน 5 คืน BY EY

From59,900 บาท

วันที่ 06 – 13 กรกฎาคม 2562
วันที่ 03 – 10 สิงหาคม 2562

เมืองเครัค ชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด ชมเมืองเพตรา มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ โรงละครโรมัน ทะเลเดดซี ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน วิหารเฮอร์คิวลิส