fbpx

Tag

ทัวร์ฮอยอัน
vietnam

ทัวร์เวียดนาม VN11 เวียดนามกลาง สุดโรแมนติก 2…ดินแดนสวรรค์ที่ใครก็หลงรัก บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน เว้
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,999 บาท

วันที่ 19 – 22 / 24 – 27 / 26 – 29 พ.ย. 2562
วันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2562

เมืองดานัง ชมสะพานมังกร เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน สัมผัสประสบการณ์นั่งเรือกระด้ง สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่ 101 เมืองเว้

ทัวร์เวียดนาม VN19 เวียดนามกลาง บินเหมาลำ ฉลองเทศกาลปีใหม่
4 วัน 3 คืน BY VZ

From19,999 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63 (ว่าง 3 ที่)

สนามบินดานัง เมืองเว้ พระราชวังเว้ ชมเจดีย์เทียนมู่ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์

ทัวร์เวียดนาม VN18 เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ พักดาลัด 2 คืน
4 วัน 3 คืน BY DD

From10,999 บาท

วันที่ 15 – 18 / 21 – 24 / 24 – 27 พ.ย. 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 01 – 04 / 06 – 09 / 12 – 15 ธ.ค. 2562
เดือนธันวาคม 2562

นครโฮจิมินห์ ชมอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ธเธอดัม ผ่านชมย่านไชน่าทาวน์ ทะเลทรายขาว- แดง ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินเมืองดาลัด
ทัวร์เอเชีย

ทัวร์เวียดนาม VN06 เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์
4 วัน 3 คืน BY PG

From14,900 บาท

วันที่ 09 – 12 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562
วันที่ 26 – 29 ธันวาคม 2562

เมืองเว้ ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ซื้อของที่ระลึกในตลาดดองบา ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิง

ทัวร์เวียดนาม VN08 เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน BY FD

From13,900 บาท

วันที่ 01 – 04 / 08 – 11 / 22 – 25 พ.ย. 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 05 – 08 / 06 – 09 / 20 – 23 ธ.ค. 2562
เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563

เมืองดานัง สะพานมังกร เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกกับกิจกรรมนั่งเรือกระด้ง ชมวัดฟุ๊กเกี๋ยนและบ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น 400 ปี

ทัวร์เวียดนาม VN07 เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง
4 วัน 3 คืน BY VZ

From11,900 บาท

วันที่ 31 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 05 – 08 / 12 – 15 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 15 – 18 / 19 – 22 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมีนาคม 2563

สนามบินดานัง เมืองเว้ พระราชวังเว้ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง

ทัวร์เวียดนาม VN09 เวียดนามกลาง สุดรัก…มนต์เสน่ห์แห่งบาน่าฮิลล์…ดานัง เว้ ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน BY VZ

From12,999 บาท

วันที่ 23 – 26 / 26 – 29 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2562

เมืองเว้ วัดเทียนมู่ นั่งรถสามล้อชมเมือง ตลาดดองบา นั่งเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พระราชวังไดโน้ย เมืองดานัง พักตากอากาศบนบาน่าฮิลล์

ทัวร์เวียดนาม VN10 เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน BY PG

From15,900 บาท

วันที่ 20 – 23 / 28 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63 (ว่าง 1 ที่)

เมืองดานัง ชมสะพานมังกร เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานกับการนั่งเรือกระด้ง ชมวัดจีนและบ้านโบราณในเมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น