fbpx

Tag

ทัวร์ฮังการี

ทัวร์ยุโรป A-EUR07 BEAUTIFUL WAY ออสเตรีย เยอรมัน เชก สโลวัก ฮังการี
10 วัน 7 คืน BY BR

From55,900 บาท

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 09 ธันวาคม 2562
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ชมถนนสายวงแหวน ชมรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ ฮัลสตัทท ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวสกายวอล์ค
Zugspitza Germany

ทัวร์ยุโรป A-EUR02 BLACK FOREST ZUGSPITZE AND HALLSTATT เยอรมนี ออสเตรีย
9 วัน 6 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 03 – 11 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 06 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 07 มกราคม 2563
เดือน มกราคม – พฤษภาคม 2563

ทัวร์ยุโรป สัมผัสกับบรรยากาศความโรแมนติก และ ทันสมัยกับประเทศเยอรมันนี ชมปราสาทเก่าแก่ไฮเดลเบิร์ก ชมความงามของเมืองทิทิเซ่ เมืองริมทะเลสาปที่ตั้งอยู่ในเขตป่าดำ

ทัวร์ยุโรป A-EUR13 PERFECT SOUTHERN GERMANY เยอรมนีตอนใต้
10 วัน 7 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 25 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 04 – 13 / 05 – 14 / 06- 15 เมษายน 63
วันที่ 11 – 20 / 12 – 21 เมษายน 2563
เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2563

ทัวร์ยุโรป เดินทางสู่เมืองโบราณบนเส้นทางสายโรแมนติกของอาณาจักรบาวาเรีย ชมความงามของห้องโถงทองคำ ช้อปปิ้งของแบรนด์เนมราคาถูกที่ Wertheim Village Outlet เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก

ทัวร์ยุโรป A-EUR09 THE ROMANTIC 7 COUNTIRES ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี
10 วัน 7 คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 03 – 12 / 08 – 17 / 17 – 26 พ.ย. 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 07 มกราคม 2563

ทัวร์ยุโรปชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ชมความสวยงามและทันสมัยของศิลปะวัฒณธรรมหลายเชื้อชาติของประเทศฮังการี ชมความงามของสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ของCASTLE HILL
railway Switzerland

ทัวร์ยุโรป A-EUR06 ออสเตรีย เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน BY EK

From58,888 บาท

วันที่ 05 – 13 / 18 – 26 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 02 – 10 ธันวาคม 2562
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

เวียนนา ฮัลสตัท ฟุซเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ โดเนาเอส์ชินเกน ทิทิตเซ่ กอลมาร์ ริคเวียร์ กองอีเชม ไฟท์บรูก น้ำตกไรน์ อินเทอร์ลาเคน อินเทอร์ลาเคน ยอดเขาจุงฟราวด์ ลูเซิร์น นั่งรถไฟไต่เขาริกิ ซูก ซูริค

ทัวร์ยุโรป A-EUR08 Happy Cruise and Funicular at Hallstatt ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี
10 วัน 7 คืน BY OS

From56,900 บาท

วันที่ 01 -10 / 04 – 13 ธันวาคม 2562
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563
เดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563

ทัวร์ยุโรปชมพระราชวังเชินบรุนน์ อันวิจิตรตราการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี

ทัวร์ยุโรป A-EUR11 WONDERFUL ROMANCE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี
11วัน 8คืน BY TG

From72,900 บาท

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2562
วันที่ 07 – 17 ธันวาคม 2562
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563
เดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2563

ทัวร์ยุโรป เต็มอิ่ม เที่ยวสนุก เช็คอินครบทุกไฮไลท์ ออสเตรีย เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี บินสบายกับ TG full services

ทัวร์ยุโรป A-EUR14 GRAND POLAND โปรแลนด์
8วัน 6คืน BY LH

From66,900 บาท

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

ทัวร์โปแลนด์ ชมเมืองเก่าโทรุน ที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีศาลาว่าการสไตล์โกธิกที่สวยที่สุดในยุโรป ชมเมืองพอซนาน เมืองเก่าแสนสวย วรอตสวัฟ สีสันแห่งสถาปัตยกรรม เมืองเก่าคราคูฟ