fbpx

Tag

ทัวร์ฮังการี

A-EUR41 ทัวร์ยุโรป VIENNA THE SERIES 1 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี
10 วัน 7คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 08 – 17 สิงหาคม 2562
วันที่ 29 สิงหาคม – 07 กันยายน 2562
วันที่ 01 -10 / 05 – 14 / 12 – 21 / 19 – 28 ก.ย. 62

สัมผัสความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ชมความงามบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ
szechenyi-chain-bridge Hungary

A-EUR39 ทัวร์ยุโรป THE ROMANTIC 7 COUNTIRES
10 วัน 7 คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2562
วันที่ 13 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 03 – 12 พฤศจิกายน 2562
เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563

ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ชมความสวยงามและทันสมัยของศิลปะวัฒณธรรมหลายเชื้อชาติของประเทศฮังการี ชมความงามของสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ของCASTLE HILL
Zaanse Schans Netherlands

A-EUR29 ทัวร์ยุโรป FRIENDSTER OF EUROPE
7 วัน 4 คืน BY EK

From39,900 บาท

วันที่ 28 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 05 – 11 / 19 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 02 – 08 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563

เยือนดินแดนแห่งความโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ ชมประตูชัยนโปเลียน ล่องเรือบาโตมุช ใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ
railway Switzerland

A-EUR40 ทัวร์ยุโรป ฮัลสตัทเฮฮาปาร์ตี้ ขึ้นเขาริกิ ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 18 – 25 ตุลาคม2562
วันที่ 1 – 8 พฤศจิกายน 2562

เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นตำรับปราสาทเจ้าหญิงดิสนีย์ เที่ยวลูเซิร์น
Giethoorn Netherland

A-EUR30 ทัวร์ยุโรป GIETHOORN DREAM’IN เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม
7 วัน 5 คืน BY BR

From46,900 บาท

วันที่ 14 – 20 / 21 – 27 กันยายน 2562
วันที่ 19 – 25 / 24 – 30 ตุลาคม 2562

ชมหมู่บ้านกีธูร์น เวนิสแห่งเนเธอแลนด์ ล่องเรือ Rhine Cruise ชมความงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ แวะทักทายน้องเล็กของประเทศในกลุ่ม เบเนลักซ์ที่ลักเซมเบิร์ก

A-EUR27ทัวร์ยุโรป CLASSIC EASTERN EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมัน
10วัน 7คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2562
วันที่ 10 – 19 / 17 – 26 ตุลาคม 256

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของ เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท

A-EUR07 ทัวร์ยุโรป BEAUTIFUL WAY ออสเตรีย เยอรมัน เชก สโลวัก ฮังการี
10 วัน 7 คืน BY BR

From55,900 บาท

วันที่ 03 – 12 ตุลาคม 2562
วันที่ 31 ตุลาคม – 09 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 07 – 16 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ชมถนนสายวงแหวน ชมรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ ฮัลสตัทท ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวสกายวอล์ค

A-EUR31 ทัวร์ยุโรป GOOD MORNING EASTERN EUROPE ออสเตรีย – เชก – สโลวัก – ฮังการี
10 วัน 7 คืน BY OS

From57,900 บาท

วันที่ 23 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562
วันที่ 29 ตุลาคม – 07 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 03 – 12 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 24 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ อันวิจิตรตราการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี

A-EUR28ทัวร์ยุโรป TALK ABOUT EAST EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก
8วัน 5คืน BY TG

From53,900 บาท

วันที่ 09 – 16 สิงหาคม 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 06 กันยายน 2562
วันที่ 06 – 13 / 13 – 20 กันยายน 2562
เดือนกันยายน – ตุลาคม 2562

เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี นำท่านสัมผัสเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก

A-EUR15 ทัวร์ยุโรป Germany Austria Czech Hungary
8 วัน 5 คืน BY EK

From39,900 บาท

วันที่ 05 – 12 / 12 – 19 / 19 – 26 มิ.ย. 2562
วันที่ 26 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562
วันที่ 03 – 10 / 11 – 18 / 12 – 19 กรกฎาคม 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองมิวนิค ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมเมืองมรดกโลกแสนสวยฮัลล์สตัทท์ สวนมิราเบล เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ชมปราสาทปราก
1 2 3