fbpx

Tag

ทัวร์ฮานอย

ทัวร์เวียดนาม VN03 เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ซาปา ฟานซีปัน บินสบาย ราคาสุดคุ้ม
4 วัน 3 คืน BY VJ

From11,900 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2563

กรุงฮานอย สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกเซิน ชมทะเลสาบคืนดาบ ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย จังหวัดลาวไก

ทัวร์เวียดนาม VN02 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฟานซีปัน ซาปา นิงห์บิงห์
5 วัน 4 คืน BY SL

From13,900 บาท

วันที่ 01 – 05 / 22 – 26 มกราคม 2563
วันที่ 05 – 09 / 12 – 16 / 19 – 23 ก.พ. 2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2563

กรุงฮานอย เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมน้ำตกสีเงิน ทานชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน ตลาดซาปา เขาฮามลอง ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน

ทัวร์เวียดนาม VN05 เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…FANSIPAN ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ ฮาลอง
5 วัน 4 คืน BY FD

From14,900 บาท

วันที่ 08 – 12 / 15 – 19 / 22 – 26 ม.ค. 2563
วันที่ 29 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ น้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา ยอดเขาฮัมรอง ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน เมืองฮานอย

ทัวร์เวียดนาม VN01 เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ฟานซีปัน ซาปา
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 04 – 07 / 11 – 14 มกราคม 2563
วันที่ 18 – 21 / 19 – 22 มกราคม 2563
วันที่ 01 – 04 / 13 – 16 / 15 – 18 ก.พ. 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2563

กรุงฮานอย เมืองซาปา จังหวัดลาวไก หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมน้ำตกสีเงิน อร่อยกับหม้อไฟปลาแซลม่อน เดินชมตลาดซาปา ขึ้นชมวิวบนยอดเขาฟานซีปัน

ทัวร์เวียดนาม VN04 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์
4 วัน 3 คืน BY SL

From11,900 บาท

วันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2562
วันที่ 24 – 27 มกราคม 2563
วันที่ 07 – 10 / 09 – 12 / 14 – 17 ก.พ. 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2563

สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย จังหวัดลาวไก เมืองซาปา เดินเล่นตลาดซาปา หมู่บ้านชาวเขา น้ำตกสีเงิน นั่งรถรางสู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน

ทัวร์เวียดนาม VN06 เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…SAPA FANSIPAN สะพานกระจก
4 วัน 3 คืน BY VJ

From14,900 บาท

วันที่ 03 – 06 / 24 – 27 มกราคม 2563
วันที่ 31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2563

กรุงฮานอย สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกเซิน ชมทะเลสาบคืนดาบ ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย จังหวัดลาวไก