fbpx

Tag

ทัวร์ฮานอย

ทัวร์เวียดนาม VN03 เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ซาปา ฟานซีปัน
5 วัน 4 คืน BY VJ

From11,999 บาท

วันที่ 30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 06 – 10 / 13 – 17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562

กรุงฮานอย อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา

ทัวร์เวียดนาม VN02 เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-นิงห์บิงห์-ฮาลอง
5 วัน 4 คืน BY FD

From15,900 บาท

วันที่ 06 – 10 / 13 – 17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 11 – 15 / 25 – 29 ธันวาคม 2562
เดือนมกราคม 2563

กรุงฮานอย ชมสถาปัตยกรรมสไตล์เมืองหลวงเก่าแก่ของเวียดนาม จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ น้ำตกสีเงิน ทานหม้อไฟแซลม่อน

ทัวร์เวียดนาม VN01 เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ฟานซีปัน ซาปา
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 02 – 05 / 06 – 09 / 09 – 12 พ.ย. 2562
วันที่ 10 – 13 / 13 – 16 / 16 – 19 พ.ย. 2562
วันที่ 23 – 26 / 27 – 30 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

กรุงฮานอย เมืองซาปา จังหวัดลาวไก หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมน้ำตกสีเงิน อร่อยกับหม้อไฟปลาแซลม่อน เดินชมตลาดซาปา ขึ้นชมวิวบนยอดเขาฟานซีปัน

ทัวร์เวียดนาม VN04 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์
4 วัน 3 คืน BY SL

From12,900 บาท

วันที่ 13 – 16 / 20 – 23 ธันวาคม 2562
วันที่ 22 – 25 / 27 – 30 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2563

สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย จังหวัดลาวไก เมืองซาปา เดินเล่นตลาดซาปา หมู่บ้านชาวเขา น้ำตกสีเงิน นั่งรถรางสู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน

ทัวร์เวียดนาม VN05 เวียดนามเหนือ สุดขอบฟ้า…ซาปา สวรรค์ในสายหมอก ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (ฟานซีปัน)
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,999 บาท

วันที่ 15 – 18 / 22 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 12 – 15 / 19 – 22 / 26 – 29 ธ.ค. 2562

เมืองนิงห์บิงห์ นั่งเรือพายไปตามลำน้ำลัดเลี้ยวตามหุบเขา ชมฮาลองบก เมืองฮาลอง อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน อ่าวฮาลองเบย์ ถ้ำนางฟ้า