fbpx

Tag

ทัวร์ฮาร์บิ้น

ทัวร์จีน CHI40 เทียนสิน ฮาร์บิ้น คฤหาสน์วอลการ์ พักหรู 5 ดาว
6 วัน 4 คืน BY CA

From34,900 บาท

วันที่ 08 – 13 มกราคม 2563
วันที่ 12 – 17 กุมภาพันธ์ 2563

เมืองเทียนสิน ชมวิวแม่น้ำไห่เหอ ถ่ายรูปภาพนอกกับเทียนจินอาย ถนนอิตาลี ชมบ้านกระเบื้อง บินภายในสู่เมืองฮาร์บิน คฤหาสน์วอลการ์ โบสถ์เซนต์นิโคลัส

ทัวร์จีน CHI39 COUNTDOWN HARBIN SNOW FROZEN
6 วัน 4 คืน BY FM

From36,900 บาท

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

เมืองฮาร์บิ้น สัมผัสประสบการณ์นั่งม้าลากเลื่อน หมู่บ้านหิมะ DREAM HOME ถนนคนเดินแส่ยุ่นเจีย โบสถ์เซนต์โซเฟีย ถนนจงยาง

ทัวร์จีน CHI41 THE CHINA SNOW TOWN ฮาร์บิ้น หมู่ตานเจียง พักหรู 5 ดาว
7 วัน 5 คืน BY FM

From36,900 บาท

วันที่ 01 – 07 มกราคม 2563
วันที่ 12 – 18 กุมภาพันธ์ 2563

เมืองฮาร์บิ้น ชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย ถนนจงยาง อนุสาวรีย์ฝั่งหง เกาะพระอาทิตย์ ชมเทศกาลน้ำแข็งประจำปีบนเกาะ ยาปู้ลี่ สัมผัสประสบการณ์นั่งม้าลากเลื่อน