fbpx

Tag

ทัวร์ฮาลอง

ทัวร์เวียดนาม VN01 เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ฟานซีปัน ซาปา
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 04 – 07 / 11 – 14 มกราคม 2563
วันที่ 18 – 21 / 19 – 22 มกราคม 2563
วันที่ 01 – 04 / 13 – 16 / 15 – 18 ก.พ. 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน 2563

กรุงฮานอย เมืองซาปา จังหวัดลาวไก หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมน้ำตกสีเงิน อร่อยกับหม้อไฟปลาแซลม่อน เดินชมตลาดซาปา ขึ้นชมวิวบนยอดเขาฟานซีปัน

ทัวร์เวียดนาม VN02 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฟานซีปัน ซาปา นิงห์บิงห์
5 วัน 4 คืน BY SL

From13,900 บาท

วันที่ 01 – 05 / 22 – 26 มกราคม 2563
วันที่ 05 – 09 / 12 – 16 / 19 – 23 ก.พ. 2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2563

กรุงฮานอย เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมน้ำตกสีเงิน ทานชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน ตลาดซาปา เขาฮามลอง ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน

ทัวร์เวียดนาม VN05 เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…FANSIPAN ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ ฮาลอง
5 วัน 4 คืน BY FD

From14,900 บาท

วันที่ 08 – 12 / 15 – 19 / 22 – 26 ม.ค. 2563
วันที่ 29 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2563

จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ น้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา ยอดเขาฮัมรอง ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน เมืองฮานอย