fbpx

Tag

ทัวร์ฮาลอง

ทัวร์เวียดนาม VN02 เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-นิงห์บิงห์-ฮาลอง
5 วัน 4 คืน BY FD

From15,900 บาท

วันที่ 11 – 15 / 18 – 22 / 25 – 29 ก.ย. 2562
วันที่ 02 – 06 / 16 – 20 / 23 – 27 ต.ค. 2562
วันที่ 30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

กรุงฮานอย ชมสถาปัตยกรรมสไตล์เมืองหลวงเก่าแก่ของเวียดนาม จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ น้ำตกสีเงิน ทานหม้อไฟแซลม่อน

ทัวร์เวียดนาม VN01 เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ฟานซีปัน ซาปา
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 14 – 17 / 21 – 24 กันยายน 2562
วันที่ 28 กันยายน – 01 ตุลาคม 2562
วันที่ 05 – 08 / 13 – 16 / 16 – 19 ต.ค. 2562
เดือนตุลาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

กรุงฮานอย เมืองซาปา จังหวัดลาวไก หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมน้ำตกสีเงิน อร่อยกับหม้อไฟปลาแซลม่อน เดินชมตลาดซาปา ขึ้นชมวิวบนยอดเขาฟานซีปัน