fbpx

Tag

ทัวร์ฮาลอง

ทัวร์เวียดนาม VN02 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฟานซีปัน ซาปา นิงห์บิงห์
5 วัน 4 คืน BY SL

From13,900 บาท

วันที่ 18 – 22 / 25 – 29 มีนาคม 2563
วันที่ 01 – 05 / 08 – 12 / 15 – 19 เม.ย. 2563
วันที่ 22 – 26 เม.ย. / 29 เม.ย. – 03 พ.ค. 63
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2563

กรุงฮานอย เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมน้ำตกสีเงิน ทานชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน ตลาดซาปา เขาฮามลอง ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน

ทัวร์เวียดนาม VN01 เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ฟานซีปัน ซาปา
4 วัน 3 คืน BY FD

From13,900 บาท

วันที่ 12 – 15 / 21 – 24 มีนาคม 2563
วันที่ 26 – 29 / 28 – 31 มีนาคม 2563
วันที่ 02 – 05 / 04 – 07 / 05 – 08 เม.ย. 2563
เดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2563

กรุงฮานอย เมืองซาปา จังหวัดลาวไก หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมน้ำตกสีเงิน อร่อยกับหม้อไฟปลาแซลม่อน เดินชมตลาดซาปา ขึ้นชมวิวบนยอดเขาฟานซีปัน