fbpx

Tag

ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง HKG01 ฮ่องกง จูไห่ สุดอลังการข้ามสะพานยาวสุดในโลก
3 วัน 2 คืน BY EK

From5,888 บาท

วันที่ 08 – 10 / 15 – 17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 22 – 24 / 23 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562

เดินทางสู่จูไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศจีน เดินเล่นถนนคู่รัก ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่ วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจายและเจ้าแม่กวนอิมเพื่อความเป็นสิริมงคล