fbpx

Tag

ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง HKG01 ชิม ช้อป เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น ไหว้พระดัง
3 วัน 2 คืน BY CX

From9,900 บาท

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
วันที่ 07 – 09 / 20 – 22 / 28 – 30 มี.ค. 2563

วัดหวังต้าเซียน อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ขึ้นรถไฟสู่เซินเจิ้น วัดกวนอู พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ชมโชว์น้ำพกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในเซินเจิ้น
Repaulse bay beach

ทัวร์ฮ่องกง HKG02 ฮ่องกง เสริมโชครับปีหนู ไหว้พระดัง
3 วัน 2 คืน BY CX

From11,999 บาท

วันที่ 21 – 23 / 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
วันที่ 06 – 08 / 07 – 09 / 13 – 15 มี.ค. 2563
เดือนมีนาคม 2563

วัดเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ชมโชว์แสงสีเสียงสุดตระการตา SYMPHONY OF LIGHTS

ทัวร์มาเก๊า MFM02 ตะลอนเที่ยว มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน BY FD

From9,888 บาท

วันที่ 13 – 15 / 20 – 22 มีนาคม 2563

เมืองมาเก๊า ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล แวะซื้อของฝากขนมขึ้นชื่อของมาเก๊า บริเวณจัตุรัสเชนาโด้