Tag

ทัวร์เกาหลี

KOR05 ทัวร์เกาหลี KOREA SPRING DAY
5 วัน 3 คืน BY XJ

From14,999 บาท

วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2562

สะพานแขวนมาจังโฮซู โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ทดสองสวมชุดฮันบก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส

KOR04 ทัวร์เกาหลี SEOUL GOOD
6 วัน 3 คืน BY XJ

From13,900 บาท

วันที่ 15 – 20 มิถุนายน 2562
วันที่ 28 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
วันที่ 11 – 16 กันยายน 2562

เกาะนามิ วัดวาวูจองซา ป้อมปราการฮวาซอง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ตลาดอินซาดง น้ำพุเต้นรำสะพานบันโพ พระราชวังเคียงบ็อคกุง

KOR03 ทัวร์เกาหลี ซารางเฮโย โซรัคซาน
5 วัน 3 คืน BY KE

From23,900 บาท

วันที่ 07 – 11 มิถุนายน 2562
วันที่ 05 – 09 กรกฎาคม 2562
วันที่ 02 – 06 สิงหาคม 2562

อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน วัดชินฮันซา วัดนักซานซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังชางด็อกคุง หมู่บ้านบุกชอนฮันนก ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี

KOR06 ทัวร์เกาหลี ยงอิน โซล (เลสโก ฮิตติดเทรนด์)
5 วัน 3 คืน BY XJ

From12,999 บาท

วันที่ 22 – 26 / 23 – 27 / 24 – 28 พ.ค. 2562
วันที่ 29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
วันที่ 30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562
เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2562

โรงถ่ายละครยงอิน MBC DRAMIA ป้อมปราการฮวาซอง สวนสนุกล้อตเต้เวิลด์ ขึ้นชมวิวบนตึกระฟ้าโซลสกายทาวเวอร์ ลิ้มรสไก่ตุ๋นโสมเมนูเพื่อสุขภาพ

KOR01 ทัวร์เกาหลี SPECIAL HOT PROMOTION
5 วัน 3 คืน BY TG

From23,900 บาท

วันที่ 12 – 16 / 13 – 17 / 26 – 30 ก.ค. 2562
วันที่ 08 – 12 สิงหาคม 2562

สวนอิมจินกัก สวนพฤกษศาสตร์แห่งเมืองโพชอน ชมทิวทัศน์บนเกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งย่านฮงแด ชมน้ำพุเต้นระบำสะพานบันโพ

KOR07 ทัวร์เกาหลี ซูวอน โซล (เลสโก ฮิตครองเมือง)
6 วัน 3 คืน BY XJ

From12,999 บาท

วันที่ 21 – 26 / 23 – 28 พฤษภาคม 2562
วันที่ 30 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2562
วันที่ 05 – 10 / 06 – 11 / 07 – 12 มิ.ย. 2562
เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2562

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์แบบเต็มวัน เรียนรู้วิธีการทำข้าวห่อสาหร่าย โซลทาวเวอร์ หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง พระราชวังเคียงบกคุง ใส่ชุดฮันบกเดินเล่นในพระราชวัง

KOR08 ทัวร์เกาหลี ปูซาน SUPER SAVE
5 วัน 3 คืน BY KE

From25,900 บาท

วันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2562
วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2562
วันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2562
เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2562

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน จุดชมวิวริมทะเลออรยุคโดสกายวอล์ค วัดพุลกุกซา หอดูดาวซมซงแด เมืองแดกู วัดดองฮวาซา สวนสนุก E-World (ไม่รวมเครื่องเล่น)

KOR02 ทัวร์เกาหลี Chill Chill
5 วัน 3 คืน BY XJ

From13,900 บาท

วันที่ 05 – 09 / 15 – 19 มิถุนายน 2562
วันที่ 19 – 23 / 26 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 06 – 10 / 10 – 14 กรกฎาคม 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562

เกาะนามิ คาเฟ่โกบงซาน สะพานกระจกแก้ว สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ พระราชวังชางด็อกกุง หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ช้อปปิ้งตลาดมยองดง