fbpx

Tag

ทัวร์เกาหลีใต้

ทัวร์เกาหลี KOR12 แทกู เคียงจู ปูซาน (เลทส์โก เชอร์รี่ สวีท)
5 วัน 3 คืน BY TW

From17,999 บาท

วันที่ 28 มีนาคม – 01 เมษายน 2563
วันที่ 31 มีนาคม – 04 เมษายน 2563
วันที่ 03 – 07 เมษายน 2563

เมืองแทกู วัดดองฮวาซา อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน ผ่านชมถนนซากุระตลอดสองข้างทาง หมู่บ้านมาบิจอง ถนนดงซองโน

ทัวร์เกาหลี KOR10 SPRING CHERRY BLOSSOM
5 วัน 3 คืน BY OZ

From17,900 บาท

วันที่ 01 – 05 / 02 – 06 เมษายน 2563
วันที่ 03 – 07 / 08 – 12 เมษายน 2563
วันที่ 09 – 13 / 10 – 14 / 11 – 15 เม.ย. 2563
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563

เมืองอินชอน หมู่บ้านเทพนิยาย อินชอนไชน่าทาวน์ สวนสนุกวอลมิ ทะเลสาบซอกซน เทศกาลชมดอกซากุระ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ โซลทาวเวอร์

ทัวร์เกาหลี KOR02 โซล ซูวอน (เลทส์โก สกี แอนด์ ฟิชชิ่ง)
5 วัน 3 คืน BY XJ

From9,999 บาท

วันที่ 25 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง สนุกสนานบนลานสกีขนาดใหญ่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ ลองสวมชุดประจำชาติเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

ทัวร์เกาหลี KOR09 APRIL SNOW FESTIVAL เทศกาลหิมะหรรษา
5 วัน 3 คืน BY OZ

From23,900 บาท

วันที่ 09 – 13 / 10 – 14 เมษายน 2563

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสาธารณะยออิโด ชมเทศกาลซากุระ ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำฮัน ช้อปปิ้งถนนฮงแด เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ทัวร์เกาหลี KOR08 BEAUTY CHERRY BLOSSOM
6 วัน 3 คืน BY TG

From21,999 บาท

วันที่ 02 – 07 / 03 – 08 เมษายน 2563
วันที่ 09 – 14 / 10 – 15 เมษายน 2563
วันที่ 11 – 16 / 12 – 17 เมษายน 2563

ANYANG ART PARK อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน เก็บสตรอว์เบอร์รี่สดๆจากฟาร์ม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสาธารณะยางแจชอน พระราชวังเคียงบก

ทัวร์เกาหลี KOR13 RAIL BIKE FIVE STAR SAKURA
5 วัน 3 คืน BY OZ

From35,900 บาท

วันที่ 11 – 15 เมษายน 2563

ANYANG ART PARK ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เก็บสตรอว์เบอร์รี่สดๆจากฟาร์ม STAR PARK @ MBC WORLD

ทัวร์เกาหลี KOR06 เกาหลี โซล ซูวอน (เลสโก สปริงส์พามันส์)
5 วัน 3 คืน BY TG

From19,999 บาท

วันที่ 04 – 08 / 05 – 09 / 06 – 10 มี.ค. 2563
วันที่ 11 – 15 / 12 – 16 / 13 – 17 มี.ค. 2563
วันที่ 18 – 22 / 19 – 23 / 20 – 24 มี.ค. 2563
วันที่ 25 – 29 / 26 – 30 / 27 – 31 มี.ค. 2563

เมืองอินชอน ไร่สตรอเบอร์รี่ เมืองยงอิน เต็มอิ่มกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ พระราชวังเคียงบกกุง ช้อปปิ้งย่านมยองดง

ทัวร์เกาหลี KOR14 เกาหลี โซล ซอรัค (เลทส์โก โรแมนติกซอรัค)
5 วัน 3 คืน BY TG

From19,999 บาท

วันที่ 01 – 05 / 02 – 06 / 03 – 07 เม.ย. 2563
วันที่ 04 – 08 / 09 – 13 เมษายน 2563
วันที่ 10 – 14 เมษายน 2563

สนุกสนานเต็มวันในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน วัดชินฮึงซา สักการะพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ โซลทาวเวอร์

ทัวร์เกาหลี KOR04 RAIL BIKE SPRING ROMANTIC
5 วัน 3 คืน BY OZ

From16,900 บาท

วันที่ 04 – 08 / 05 – 09 / 06 – 10 มี.ค. 2563
วันที่ 11 – 15 / 12 – 16 / 13 – 17 มี.ค. 2563
วันที่ 18 – 22 / 19 – 23 / 20 – 24 มี.ค. 2563

เกาะนามิ หมู่บ้านโบราณอึนพยอง สนุกสนานกับกิจกรรมปั่นจักรยานบนรางรถไฟ เก็บสตรอเบอร์รี่สดๆจากฟาร์ม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

ทัวร์เกาหลี KOR03 JEJU SUPER SAVE
4 วัน 2 คืน BY 7C

From9,700 บาท

เดือน มีนาคม 2563

เกาะเจจู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค วัดซันบังซา สวนสาธารณะฮังมง ฮัลโหลคิตตี้ (ทัวร์เสริม )โชว์ายกรรม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ชายหาดควังชิกี
1 2