fbpx

Tag

ทัวร์เกาหลีใต้

ทัวร์เกาหลี KOR08 BEAUTY CHERRY BLOSSOM
6 วัน 3 คืน BY TG

From21,999 บาท

วันที่ 02 – 07 / 03 – 08 เมษายน 2563
วันที่ 09 – 14 / 10 – 15 เมษายน 2563
วันที่ 11 – 16 / 12 – 17 เมษายน 2563

ANYANG ART PARK อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน เก็บสตรอว์เบอร์รี่สดๆจากฟาร์ม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสาธารณะยางแจชอน พระราชวังเคียงบก

ทัวร์เกาหลี KOR13 RAIL BIKE FIVE STAR SAKURA
5 วัน 3 คืน BY OZ

From35,900 บาท

วันที่ 11 – 15 เมษายน 2563

ANYANG ART PARK ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เก็บสตรอว์เบอร์รี่สดๆจากฟาร์ม STAR PARK @ MBC WORLD

ทัวร์เกาหลี KOR06 เกาหลี โซล ซูวอน (เลสโก สปริงส์พามันส์)
5 วัน 3 คืน BY TG

From19,999 บาท

วันที่ 04 – 08 / 05 – 09 / 06 – 10 มี.ค. 2563
วันที่ 11 – 15 / 12 – 16 / 13 – 17 มี.ค. 2563
วันที่ 18 – 22 / 19 – 23 / 20 – 24 มี.ค. 2563
วันที่ 25 – 29 / 26 – 30 / 27 – 31 มี.ค. 2563

เมืองอินชอน ไร่สตรอเบอร์รี่ เมืองยงอิน เต็มอิ่มกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ พระราชวังเคียงบกกุง ช้อปปิ้งย่านมยองดง

ทัวร์เกาหลี KOR14 เกาหลี โซล ซอรัค (เลทส์โก โรแมนติกซอรัค)
5 วัน 3 คืน BY TG

From19,999 บาท

วันที่ 01 – 05 / 02 – 06 / 03 – 07 เม.ย. 2563
วันที่ 04 – 08 / 09 – 13 เมษายน 2563
วันที่ 10 – 14 เมษายน 2563

สนุกสนานเต็มวันในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน วัดชินฮึงซา สักการะพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ โซลทาวเวอร์

ทัวร์เกาหลี KOR04 RAIL BIKE SPRING ROMANTIC
5 วัน 3 คืน BY OZ

From16,900 บาท

วันที่ 04 – 08 / 05 – 09 / 06 – 10 มี.ค. 2563
วันที่ 11 – 15 / 12 – 16 / 13 – 17 มี.ค. 2563
วันที่ 18 – 22 / 19 – 23 / 20 – 24 มี.ค. 2563

เกาะนามิ หมู่บ้านโบราณอึนพยอง สนุกสนานกับกิจกรรมปั่นจักรยานบนรางรถไฟ เก็บสตรอเบอร์รี่สดๆจากฟาร์ม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

ทัวร์เกาหลี KOR03 JEJU SUPER SAVE
4 วัน 2 คืน BY 7C

From9,700 บาท

เดือน มีนาคม 2563

เกาะเจจู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค วัดซันบังซา สวนสาธารณะฮังมง ฮัลโหลคิตตี้ (ทัวร์เสริม )โชว์ายกรรม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ชายหาดควังชิกี

ทัวร์เกาหลี KOR11 โซล อินชอน (เลสโก เชอร์รี่บลอสซั่ม)
5 วัน 3 คืน BY XJ

From15,999 บาท

วันที่ 02 – 06 / 03 – 07 / 04 – 08 เม.ย. 2563
วันที่ 05 – 09 / 08 – 12 / 09 – 13 เม.ย. 2563
วันที่ 10 – 14 / 11 – 15 / 12 – 16 เม.ย. 2563
เดือนเมษายน 2563

เมืองอินชอน สวนยางแจซิตี้เซ็น ฟอร์เรส โซลทาวเวอร์ สวนสนุกล้อตเต้เวิลด์ ชมเทศกาลดอกซากุระบานริมทะเลสาบซอกซน พิพิธภัณฑ์สาหร่าย

ทัวร์เกาหลี KOR05 JEJU SUPER SAVE
4วัน 2คืน BY 7C

From8,500 บาท

วันที่ 09 – 12 / 13 – 16 / 16 – 19 พ.ค. 2563
วันที่ 19 – 22 / 20 – 23 / 21 – 24 พ.ค. 63
วันที่ 22 – 25 / 28 – 31 พฤษภาคม 2563

เกาะเจจู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค วัดซันบังซา สวนสาธารณะฮังมง ฮัลโหลคิตตี้ (ทัวร์เสริม )โชว์ายกรรม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ชายหาดควังชิกี

ทัวร์เกาหลี KOR01 LOTTE WORLD & SKI LOVER
5 วัน 3 คืน BY OZ

From17,900 บาท

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2563

หมู่บ้านสวิตเซอร์แลนด์ ลานสกีขนาดใหญ่ พักสกีรีสอร์ท 1 คืน เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากฟาร์ม สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ โซลทาวเวอร์

ทัวร์เกาหลี KOR07 โซล ซูวอน (เลสโก สปริงส์อินเลิฟ)
5 วัน 3 คืน BY XJ

From15,999 บาท

วันที่ 02 – 06 / 03 – 07 / 05 – 09 เม.ย. 2563
วันที่ 07 – 11 / 08 – 12 เมษายน 2563
วันที่ 10 – 14 / 11 – 15 / 12 – 16 เม.ย. 2563
เดือนเมษายน 2563

ONE MOUNT SNOW PARK สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ ถนนซากุระถนนมหาวิทยายัตยองฮี อิสระช้อปปิ้งย่านฮงแด
1 2