Tag

ทัวร์เฉินตู

CHI19 ทัวร์จีน เฉิงตู นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เศียรทรงช้าง
4 วัน 3 คืน BY MU

From19,900 บาท

วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2562

เมืองเฉิงตู เมืองโบราณหวงหลงซี เมืองเล่อซาน ลงเรือเพื่อชมเกาะเล่อซาน ง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขา องค์ผู่เสียนทรงช้าง

CHI18 ทัวร์จีน หนีห่าว แพนด้า เฉิงตู การ์เซียสวรรค์
6 วัน 5 คืน BY TG

From27,900 บาท

วันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2562

เมืองเม่าเสี้ยน อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน นั่งกระเช้าชมภูเขาหิมะน้ำแข็ง 3 ลูก อุทยานแห่งชาติหวงหลง อุทยานซงผิงโกว