fbpx

Tag

ทัวร์เฉินตู

ทัวร์จีน CHI22 HELLO จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
6 วัน 5 คืน BY TG

From22,999 บาท

วันที่ 14 – 19 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563

เขตอุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมความงดงามของปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว ชมความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสีตามฤดูกาล อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว

ทัวร์จีน CHI23 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
4 วัน 3 คืน BY MU

From15,900 บาท

วันที่ 08 – 11 ธันวาคม 2562
วันที่ 19 – 22 / 26 – 29 ธันวาคม 2562

เมืองเฉิงตู อุทยานจิ่วจ้ายโกว ผ่านชมทะเลสายเตี๋ยซี ชมความงดงามของปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง

ทัวร์จีน CHI24 ครบสูตรเฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง
8 วัน 7 คืน BY TG

From35,900 บาท

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

เมืองเฉิงตู เขตอุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมความงามบริเวณปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน

ทัวร์จีน CHI25 เฉิงตู ภูผาหิมะกลาเซียร์ จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
6 วัน 5 คืน BY TG

From21,900 บาท

วันที่ 26 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563
วันที่ 07 – 12 / 21 – 26 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 13 – 18 / 20 – 25 มีนาคม 2563

เมืองเม่าเสี้ยน อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกลาเซียร์ เขตอุทยานแห่งชาติหวงหลง ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว ชมอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เมืองเฉิงตู