fbpx

Tag

ทัวร์เฉินตู
ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า

ทัวร์จีน CHI20 DOUBLE จิ่วจ้ายโกว ซงผิงโกว หมีแพนด้า (ไม่ลงร้านช้อป)
6 วัน 5 คืน BY

From29,999 บาท

วันที่ 01 – 06 พฤศจิกายน 2562

เมืองเม่าเสี้ยน อุทยานซงผิงโกว ชมวิวทะเลสาบห้าสี สระมรกต อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ชมแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้น

ทัวร์จีน CHI21 HELLO จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
6 วัน 5 คืน BY TG

From22,999 บาท

วันที่ 11 – 16 / 12 – 17 / 13 – 18 ต.ค. 2562
วันที่ 15 – 20 / 18 – 23 ตุลาคม 2562
วันที่ 27 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เขตอุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมความงดงามของปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว ชมความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสีตามฤดูกาล อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว

ทัวร์จีน CHI22 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
4 วัน 3 คืน BY MU

From14,900 บาท

วันที่ 11 – 16 ตุลาคม 2562
วันที่ 30 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 03 – 06 / 06 – 09 / 14 – 17 พ.ย. 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

เมืองเฉิงตู อุทยานจิ่วจ้ายโกว ผ่านชมทะเลสายเตี๋ยซี ชมความงดงามของปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง
mongolia

ทัวร์จีน CHI37 มองโกเลีย สวรรค์บนดินที่ไม่ไกลเกินเอื้อม
5 วัน 3 คืน BY OM

From31,900 บาท

วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 07 – 11 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

กรุงอูลาบาเตอร์ อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน อุทยานแห่งชาติ GORKHI-TERELJ นั่งสุนัขลากเลื่อน ชมหินรูปเต่าขนาดยักษ์ สวมใส่ชุดประจำชาติชาวมองโกเลีย ขี่ม้าทากิ อนุสาวรีย์ไซซาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย

ทัวร์จีน CHI23 ครบสูตรเฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง
8 วัน 7 คืน BY TG

From35,900 บาท

วันที่ 12 – 19 ตุลาคม 2562
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

เมืองเฉิงตู เขตอุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมความงามบริเวณปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน
Yading

ทัวร์จีน CHI38 THE LAST SHANGRI-LA ย่าติง ตันปา หุบเขาสี่ดารุณี (ไม่ลงร้านช้อป)
6 วัน 5 คืน BY 3U

From37,900 บาท

วันที่ 18 – 23 ตุลาคม 2562

อุทยานภูเขาสี่ดรุณี หุบเขาซวงเฉียวโกว ชมทุ่งหญ้าเหนี่ยนหยูป้า เมืองตันปา หมู่บ้านเจี๋ยจี ชมด้านนอกของหอคอยโบราณโซโพ วัดถ่ากง เมืองซิงตูเฉียว