fbpx

Tag

ทัวร์เช็ก

ทัวร์ยุโรป A-EUR07 BEAUTIFUL WAY ออสเตรีย เยอรมัน เชก สโลวัก ฮังการี
10 วัน 7 คืน BY BR

From55,900 บาท

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 09 ธันวาคม 2562
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ชมถนนสายวงแหวน ชมรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ ฮัลสตัทท ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวสกายวอล์ค
railway Switzerland

ทัวร์ยุโรป A-EUR06 ออสเตรีย เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน BY EK

From58,888 บาท

วันที่ 05 – 13 / 18 – 26 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 02 – 10 ธันวาคม 2562
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

เวียนนา ฮัลสตัท ฟุซเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ โดเนาเอส์ชินเกน ทิทิตเซ่ กอลมาร์ ริคเวียร์ กองอีเชม ไฟท์บรูก น้ำตกไรน์ อินเทอร์ลาเคน อินเทอร์ลาเคน ยอดเขาจุงฟราวด์ ลูเซิร์น นั่งรถไฟไต่เขาริกิ ซูก ซูริค