Tag

ทัวร์เซินเจิ้น

HKG05 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กระเช้านองปิง
3 วัน 2 คืน BY CX

From11,900 บาท

วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2562
วันที่ 30 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 2562

กระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา วัดโป่หลิน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต เดินทางสู่เซินเจิ้น พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น

MFM02 ทัวร์มาเก๊า เก๋า เก๋า
3 วัน 2 คืน BY NX

From7,900 บาท

วันที่ 10 – 12 / 16 – 18 / 17 – 19 พ.ค. 2562
วันที่ 18 – 20 / 19 – 21 / 23 – 25 พ.ค. 2562
วันที่ 24 – 26 / 25 – 27 พฤษภาคม 2562
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2562

มาเก๊า ด่านกงเป่ย เมืองเซินเจิ้น วัดกวนอู พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น เมืองเซินเจิ้น ช้อปปิ้งหล่อหวู่ซิตี้ เมืองจูไห่ วัดเจ้าแม่กวนอิม

MFM01 ทัวร์มาเก๊า เหมา เหมา
3 วัน 2 คืน BY FD

From7,777 บาท

วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
วันที่ 01 – 03 / 07 – 09 / 08 – 10 มิ.ย. 2562
เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2562

สนามบินมาเก๊า ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล เลือกซื้อของฝากพื้นเมืองย่านจัตุรัสเชนาโด้ เดอะเวเนเชี่ยนรีสอร์ท