fbpx

Tag

ทัวร์เซินเจิ้น

HKG05 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กระเช้านองปิง
3 วัน 2 คืน BY CX

From12,900 บาท

วันที่ 10 – 12 / 16 – 18 / 23 – 25 ส.ค. 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
วันที่ 06 – 08 / 20 – 22 กันยายน 2562
วันที่ 19 – 21 / 26 – 28 ตุลาคม 2562

กระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา วัดโป่หลิน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต เดินทางสู่เซินเจิ้น พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น

HKG04 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวลั้นล้า ฮ่องกง เซินเจิ้น
3 วัน 2 คืน BY HX

From8,999 บาท

วันที่ 10 – 12 / 17 – 19 / 24 – 26 ส.ค. 2562
วันที่ 07 – 09 / 21 – 23 / 28 – 30 ก.ย. 2562
วันที่ 19 – 21 / 26 – 28 ตุลาคม 2562

เมืองเซินเจิ้น เมืองดอกไม้หนันซาน ช้อปปิ้งมาบุญครองเซินเจิ้น ถ่ายรูปภายนอก Window of the world วัดกวนอู พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น