Tag

ทัวร์เซินเจิ้น

HKG06 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กระเช้านองปิง
3 วัน 2 คืน BY CX

กระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา วัดโป่หลิน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต เดินทางสู่เซินเจิ้น พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
From12,900 บาท
View Details

MFM01 ทัวร์มาเก๊า เหนย์ โหว มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น
3 วัน 2 คืน BY FD

มาเก๊า ดินแดนยุโรปใจกลางเอเชีย ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล เชนาโด้สแควร์ เดอะเวเนเชี่ยนรีสอร์ท นั่งรถโค้ชสู่จูไห่
From8,888 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017