fbpx

Tag

ทัวร์เซินเจิ้น

ทัวร์ฮ่องกง HKG01 ชิม ช้อป เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น ไหว้พระดัง
3 วัน 2 คืน BY CX

From9,900 บาท

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
วันที่ 07 – 09 / 20 – 22 / 28 – 30 มี.ค. 2563

วัดหวังต้าเซียน อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ขึ้นรถไฟสู่เซินเจิ้น วัดกวนอู พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ชมโชว์น้ำพกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในเซินเจิ้น