Tag

ทัวร์เซี่ยงไฮ้

CHI14 ทัวร์จีน SHANGHAI WONDERLAND
5 วัน 3 คืน BY MU

From17,900 บาท

วันที่ 17 – 21 / 20 – 24 มิถุนายน 2562
วันที่ 27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
วันที่ 04 – 08 / 12 – 16 / 18 – 22 ก.ค. 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองซูโจว เมืองอู๋ซี ล่องเรือยามราตรีชมเมืองอู๋ซี วัดพระใหญ่หลิงซาน มหานครเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน นั่งรถไฟอุโมงค์เลเซอร์ Shanghai Shimao City Theme Park

CHI12 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ล่องเรือซีหู สุดหรรษาดิสนีย์แลนด์
4 วัน 3 คืน BY CA

From16,900 บาท

วันที่ 08 – 11 / 22 – 25 มิถุนายน 2562

เมืองหังโจว ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย หมู่บ้านเหมยเจียอู ล่องทะเลสาบซีหู ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง เต็มอิ่มกับสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์

CHI11 ทัวร์จีน ท่องแดนมังกร เยือน 2 มหานคร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
5 วัน 4 คืน BY TG

From22,900 บาท

วันที่ 21 – 25 / 26 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 05 – 09 กรกฎาคม 2562

กรุงปักกิ่ง ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ตลาดหงเฉียว ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน

CHI13 ทัวร์จีน SHANGHAI VARIETY
4 วัน 3 คืน BY FM

From12,900 บาท

วันที่ 21 – 24 / 22 – 25 / 24 – 27 มิ.ย. 2562

เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ชมวิวบนตึก SWFC หาดไว่ทาน รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery

CHI22 ทัวร์จีน หังโจว ผู่โถวซาน ไหว้เจ้าแม่กวนอิม
5 วัน 3 คืน BY CA

From19,900 บาท

วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2562

เมืองหังโจว ท่าเรือจูเจียเจียน เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้ สักการะเจ้าแม่กวนอิมแห่งเกาะผู่โถวซาน วัดไผ่สีม่วง วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป