fbpx

Tag

ทัวร์เซี่ยงไฮ้
พระราชวังฤดูร้อน

ทัวร์จีน CHI15 เยือน 2 มหานครแห่งแดนมังกร ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้
5 วัน 4 คืน BY TG

From20,999 บาท

วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 06 – 10 / 07 – 11 / 13 – 17 มี.ค. 2563
วันที่ 14 – 18 / 19 – 23 / 21 – 25 มี.ค. 2563
เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2563

กรุงปักกิ่ง ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ตลาดหงเฉียว ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
Shanghai Disneyland

ทัวร์จีน CHI16 เซี่ยงไฮ้ สนุกสุดมัน หรรษาดิสนีย์แลนด์
4 วัน 2 คืน BY CZ

From10,900 บาท

วันที่ 09 – 12 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 08 – 11 / 20 – 23 / 22 – 25 มี.ค. 63

มหานครเซี่ยงไฮ้ ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก หาดไว่ทาน นั่งรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ เดินเล่นถนนนานกิง STARBUCKS RESERVE ROASTERY

ทัวร์จีน CHI17 เที่ยวครบสูตร เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ชมโชว์กายกรรม
5 วัน 3 คืน BY CZ

From11,900 บาท

วันที่ 12 – 16 / 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
วันที่ 02 – 06 / 11 – 15 มีนาคม 2563
วันที่ 16 – 20 / 23 – 27 มีนาคม 2563

เมืองอู๋ซี วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ พิพิธภัณฑ์กาน้ำดินทราย เมนูพิเศษซี่โครงหมูอู๋ซี ล่องเรือคลองขุดเมืองโบราณอู๋ซี เมืองหังโจว

ทัวร์จีน CHI18 เซี่ยงไฮ้ หังโจว พัก 5 ดาว บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดกุ้งมังกร
4 วัน 2 คืน BY CZ

From7,999 บาท

วันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 06 – 09 / 13 – 16 มีนาคม 2563
วันที่ 20 – 23 / 22 – 25 มีนาคม 2563

เมืองหังโจว ล่องเรือคลองโบราณต้ายุ่นเหอ หมู่บ้านเหมยเจียอู ขึ้นชมวิวบนเจดีย์หลักเมืองเฉิงหวางเก๋อ ช้อปปิ้งหังโจวเอ้าท์เล็ท

ทัวร์จีน CHI20 หังโจว ผู่โถวซาน หนานไห่กวนอิม
5 วัน 3 คืน BY CA

From16,900 บาท

วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 05 – 09 / 12 – 16 มีนาคม 2563
วันที่ 19 – 23 / 26 – 30 มีนาคม 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

เมืองหังโจว เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้ วัดไผ่สีม่วง วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป สักการะพระโพธิ์สัตว์กวนอิม เมืองหนิงปอ ล่องเรือทะเลสาบซีหู
เซี่ยงไฮ้ Shanghai

ทัวร์จีน CHI19 เซี่ยงไฮ้ ล่องทะเลสาบซีหู ตะลุยดิสนีย์แลนด์สุดหรรษา
5 วัน 3 คืน BY CA

From13,900 บาท

วันที่ 13 – 17 / 20 – 24 มีนาคม 2563
วันที่ 03 – 07 / 11 – 15 เมษายน 2563
วันที่ 24 – 28 เมษายน 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

เมืองโบราณเยี่ยเหอ เมืองหังโจว ช้อปปิ้งหังโจวเอ้าท์เล็ท ล่องทะเลสาบซีหู หมู่บ้านเหมยเจียอู มหานครเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน รถไฟอุโมงค์เลเซอร์