fbpx

Tag

ทัวร์เซี่ยงไฮ้
Shanghai Disneyland

ทัวร์จีน CHI17 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ตะลุยดินแดนแห่งเทพนิยาย
4 วัน 3 คืน BY CA

From13,900 บาท

วันที่ 09 – 12 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 05 – 08 / 07 – 10 / 21 – 24 ธ.ค. 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

หมู่บ้านโบราณเยี่ยเหอ เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู หมู่บ้านเหมยเจียอู ไร่ชาหลงจิ่ง มหานครเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน รถไฟอุโมงค์เลเซอร์

ทัวร์จีน CHI20 เที่ยวครบสูตร เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ชมโชว์กายกรรม
5วัน 3คืน BY CZ

From10,900 บาท

วันที่ 04 – 08 / 19 – 22 / 23 – 27 ธ.ค. 62
วันที่ 01 – 05 / 06 – 10 / 15 – 19 ม.ค. 63
วันที่ 12 – 16 / 17 – 21 / 26 ก.พ. – 01 มี.ค. 63
วันที่ 02 – 06 / 11 – 15 / 16 – 20 / 23 – 27 มี.ค. 63

เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนซีหูเทียนตี้ แวะชมหมู่บ้านเหมยเจียอู แหล่งผลิตใบชาเขียวขึ้นชื่อของจีน หังโจวเอ้าท์เล็ท เมืองอู๋ซี วัดพระใหญ่หลิงซาน

ทัวร์จีน CHI21 เซี่ยงไฮ้ หังโจว พัก 5 ดาว บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดกุ้งมังกร
4 วัน 2 คืน BY CZ

From7,999 บาท

วันที่ 15 – 18 / 17 – 20 / 24 – 27 พ.ย. 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 01 – 04 / 13 – 16 / 15 – 18 ธ.ค. 2562
เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563

เมืองหังโจว ล่องเรือคลองโบราณต้ายุ่นเหอ หมู่บ้านเหมยเจียอู ขึ้นชมวิวบนเจดีย์หลักเมืองเฉิงหวางเก๋อ ช้อปปิ้งหังโจวเอ้าท์เล็ท
ล่องเรือจูเจียเจี่ยว

ทัวร์จีน CHI18 เซี่ยงไฮ้ ไฉไล ท่องเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
4 วัน 3 คืน BY FM

From9,988 บาท

วันที่ 06 – 09 / 13 – 16 / 19 – 22 ธ.ค. 2562
วันที่ 26 – 29 / 28 – 30 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ย่านซินเทียนตี้ หาดไว่ทาน นั่งรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว ร้านกาแฟสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้
เซี่ยงไฮ้ Shanghai

ทัวร์จีน CHI15 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้…OLYMPIC TOWER หังโจว ทะเลสาบซีหู
6 วัน 4 คืน BY MU

From26,999 บาท

วันที่ 26 – 31 ธันวาคม 2562

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง ชมกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ขึ้นชมวิวบนหอคอยโอลิมปิกทาวเวอร์
พระราชวังฤดูร้อน

ทัวร์จีน CHI14 เยือน 2 มหานครแห่งแดนมังกร ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้
5 วัน 4 คืน BY TG

From28,999 บาท

วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

กรุงปักกิ่ง ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ตลาดหงเฉียว ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
เซี่ยงไฮ้ Shanghai

ทัวร์จีน CHI38 หังโจว ผู่โถวซาน หนานไห่กวนอิม
5 วัน 3 คืน BY CA

From17,900 บาท

วันที่ 05 – 09 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

เมืองหังโจว เกาะผู่โถวซาน ท่าเรือจูเจียเจียน วัดผู่จี้ สักการะเจ้าแม่กวนอิมปางนั่งสมาธิ วัดไผ่สีม่วง วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป สักการะพระโพธิ์สัตว์กวนอิม
Shanghai

ทัวร์จีน CHI16 SHANGHAI FOREVER ไหว้พระ ช้อปปิ้ง
5 วัน 3 คืน BY MU

From13,900 บาท

วันที่ 15 – 19 / 22 – 26 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 06 – 10 / 19 – 23 / 27 – 31 ธ.ค. 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

เมืองอู๋ซี วัดพระใหญ่หลิงซาน คลองขุดเมืองโบราณอู๋ซี เมืองหังโจว หมู่บ้านเหมยเจียอู ไร่ชาหลงจิ่ง ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
เซี่ยงไฮ้ Shanghai

ทัวร์จีน CHI19 เซี่ยงไฮ้ ท่องโลกผจญภัย ตะลุยดิสนีย์แลนด์
5 วัน 3 คืน BY XJ

From12,900 บาท

วันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ถนนนานกิง ร้านกาแฟสตาร์บัคสาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ขึ้นชมวิวชั้นที่ 100 บนตึก SWFC ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง