Tag

ทัวร์เนปาล

NP01 ทัวร์เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย ล่องเรือทะเลสาบเฟวา
5 วัน 4 คืน BY TG

เมืองปัคตาปูร์ วัดเนียตาโปลา เมืองนากาก๊อต เมืองโภครา น้ำตกเดวิส ค่ายอพยพชาวทิเบต ชมแม่น้ำเซติ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา
From35,888 บาท
View Details

IN02 ทัวร์อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน
6 วัน 5 คืน BY FD

เมืองคยา พระมหาโพธิ์เจดีย์ เมืองพุทธคยา นมัสการต้นศรีมหาโพธิ์ ชมสัตตมหาสถาน ชมศิลปะอินเดียสมัยพระเจ้าอโศก ประตูโทรณะ สถูปภาพแกะสลัก
From22,888 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017