Tag

ทัวร์เนเธอร์แลนด์

B-EUR45 ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอแลนด์
8 วัน 5 คืน BY TG

From57,900 บาท

วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม 2562

ชมกรุงลักเซมเบิร์ก ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก จัตุรัสโรเมอร์ เที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ ล่องเรือหลังคากระจกชมกรุงอัมสเตอร์ดัม

B-EUR54 ทัวร์ยุโรป SIGNIFICANT BENELUX เยอรมนี – ลักเซมเบิร์ก-เบลเยี่ยม – เนเธอแลนด์
7 วัน 4 คืน BY SQ

From42,900 บาท

วันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 04 – 10 / 19 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 03 – 09 ธันวาคม 2562

ชมเมืองดุสเซลดอร์ฟ ชมจัตุรัสโรเมอร์ เมืองไฮเดลเบิร์ก กรุงลักเซมเบิร์ก ชมเมืองบรูกก์เวนิสแห่งยุโรปเหนือ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์

B-EUR47 ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม
9 วัน 6 คืน BY TG

From53,900 บาท

วันที่ 22 – 30 สิงหาคม 2562
วันที่ 07 – 15 กันยายน 2562
วันที่ 05 – 13 / 18 – 26 ตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

ชมเมืองแบมเบิร์ก ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก จัตุรัสโรเมอร์ ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์

B-EUR38 ทัวร์ยุโรป ROMANTIC GERMANY AND AUSTRIA
9 วัน 6 คืน BY TG

From69,900 บาท

วันที่ 17 – 25 พฤษภาคม 2562
วันที่ 12 – 20 มิถุนายน 2562

ชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ต้นแบบของสถานีรถไฟหัวลำโพง ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์