fbpx

Tag

ทัวร์เมลเบิร์น
australia 12 apotles

AUS03 ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA (ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด)
6 วัน 4 คืน BY TG

From66,900 บาท

วันที่ 09 – 14 / 18 – 23 / 19 – 24 ต.ค. 2562

นครซิดนีย์ สวนสัตว์พื้นเมืองโคอาล่าพาร์ค อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชมเขาสามอนงค์ ผ่านชมหาดบอนได ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์
Australia Puffing Billy

AUS04 ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA (ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด)
6 วัน 4 คืน BY TG

From67,900 บาท

วันที่ 12 – 17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 05 – 10 ธันวาคม 2562

นครซิดนีย์ สวนสัตว์พื้นเมืองโคอาล่าพาร์ค อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชมเขาสามอนงค์ ผ่านชมหาดบอนได ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์

AUS05 ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION (ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด)
6 วัน 4 คืน BY TG

From73,900 บาท

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

นครซิดนีย์ สวนสัตว์พื้นเมืองโคอาล่าพาร์ค อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชมเขาสามอนงค์ ผ่านชมหาดบอนได ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์
Australia Three sister

AUS06 ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION (ซิดนีย์-เมลเบิร์น-เกร้ทโอเชี่ยนโร้ด)
6 วัน 4 คืน BY TG

From73,900 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

นครซิดนีย์ สวนสัตว์พื้นเมืองโคอาล่าพาร์ค อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชมเขาสามอนงค์ ผ่านชมหาดบอนได ล่องเรือสำราญในอ่าวซิดนีย์

AUS07 ทัวร์ออสเตรเลีย HIGHLIGHT MELBOURNE NEW YEAR CELEBRATION
5 วัน 3 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

นครเมลเบิร์น ช้อปปิ้งย่านห้างสรรพสินค้าใจกลางเมือง ชมเกร้ทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย พอร์ตแคมเบลล์ ชมกองหิน 12 นักบุญ