fbpx

Tag

ทัวร์เยอรมนี

ทัวร์ยุโรป A-EUR03 The Jewel of Europe เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน BY TG

From63,900 บาท

วันที่ 07 – 15 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 05 – 13 / 12 – 20 เมษายน 2563
วันที่ 05 – 13 พฤษภาคม 2563
วันที่ 16 – 24 มิถุนายน 2563

เมืองมิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ เมืองซาลส์บวร์ก สวนดอกไม้มิราเบล ฮัลสตัทท ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวสกายวอล์ค เมืองฟุสเซ่น
Budapest

ทัวร์ยุโรป A-EUR07 มหัศจรรย์ EASTERN EUROPE
9 วัน 6 คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 17 – 25 มกราคม 2563
วันที่ 06 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 05 – 13 / 19 – 27 มีนาคม 2563
วันที่ 08 – 16 / 13 – 21 เมษายน 2563

ทัวร์ยุโรป ตะวันออก เที่ยวเยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมหมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัทที่สวยที่สุด อายุกว่า4500ปี

ทัวร์ยุโรป A-EUR04 BEAUTIFUL VARIETY OF EUROPE STYLES อิตาลี สวิส เยอรมนี ออสเตรีย สโลวัก เชก
10วัน 7คืน BY EK

From69,900 บาท

วันที่ 10 – 19 เมษายน 2563
วันที่ 05 – 14 พฤษภาคม 2563
วันที่ 09 – 18มิถุนายน 2563

ทัวร์ยุโรป เที่ยวเกาะเวนิส มิลาน ยอดเขาจุงฟราว ฮัลสตัท พระราชวังเชินบรุนน์ ปราก พิเศษ เมนูชีสฟองดูว์ และขาหมูเยอรมัน