Tag

ทัวร์เยอรมนี

B-EUR45 ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอแลนด์
8 วัน 5 คืน BY TG

From57,900 บาท

วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม 2562

ชมกรุงลักเซมเบิร์ก ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก จัตุรัสโรเมอร์ เที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ ล่องเรือหลังคากระจกชมกรุงอัมสเตอร์ดัม

B-EUR46 ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี (คุทนา ฮอร่า)
9 วัน 6 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 12 – 20 มิถุนายน 2562

เมืองคุทนา ฮอร่า ชมความสวยงามของโบสถ์ประจำเมือง โบสถ์เซ็นต์บาบารา ชมโบสถ์โครงกระดูก โบสถ์ที่ตกแต่งไปด้วยโครงกระดูกมนุษย์กว่า 70,000 ชิ้น

B-EUR47 ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม
9 วัน 6 คืน BY TG

From53,900 บาท

วันที่ 22 – 30 สิงหาคม 2562
วันที่ 07 – 15 กันยายน 2562
วันที่ 05 – 13 / 18 – 26 ตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

ชมเมืองแบมเบิร์ก ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก จัตุรัสโรเมอร์ ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์

B-EUR28 ทัวร์ยุโรป HARMONY OF EASTERN EUROPE ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เชก-เยอรมนี
10 วัน 7 คืน BY TG

From58,888 บาท

วันที่ 29 พฤษภาคม – 07 มิถุนายน 2562
วันที่ 06 – 15 / 20 – 29 มิถุนายน 2562

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ณ กรุงเวียนนาที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก

B-EUR31 ทัวร์ยุโรป BEAUTIFUL WAY ออสเตรีย เยอรมัน เชก สโลวัก ฮังการี
10 วัน 7 คืน BY BR

From62,900 บาท

วันที่ 06 – 15 พฤษภาคม 2562
วันที่ 01 – 10 มิถุนายน 2562

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ชมถนนสายวงแหวน ชมรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ ฮัลสตัทท ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวสกายวอล์ค

B-EUR34 ทัวร์ยุโรป DEEP IN EASTERN EUROPE เยอรมนี – ออสเตรีย – เชก – สโลวัก
10 วัน 7 คืน BY TG

From62,900 บาท

วันที่ 17 – 26 พฤษภาคม 2562
วันที่ 07 – 16 / 21 – 30 มิถุนายน 2562

เดินทางสู่มหานครมิวนิค ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรมาในดิสนีย์แลนด์

B-EUR37 ทัวร์ยุโรป SMOOTH IN PHENOMENAL CITIES ออสเตรีย เยอรมนี อิตาลี
9 วัน 6 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 03 – 11 พฤษภาคม 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม – 08 มิถุนายน 2562
วันที่ 21 – 29 มิถุนายน 2562

ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยฮัลสตัท ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ เมืองเวนิส ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิสสู่เกาะเวเนเซีย

B-EUR38 ทัวร์ยุโรป ROMANTIC GERMANY AND AUSTRIA
9 วัน 6 คืน BY TG

From69,900 บาท

วันที่ 17 – 25 พฤษภาคม 2562
วันที่ 12 – 20 มิถุนายน 2562

ชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ต้นแบบของสถานีรถไฟหัวลำโพง ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์