fbpx

Tag

ทัวร์เยอรมัน

ทัวร์ยุโรป A-EUR21 Smart series Benelux เยือนดินแดนเบเนลักซ์
8 วัน BY TG

From78,000 บาท

วันที่ 21 – 28 กันยายน 2562
วันที่ 12 – 19 / 19 – 26 ตุลาคม 2562

ทัวร์ยุโรปเยือนดินแดนเบเนลักซ์ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ที่หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ หมู่บ้านประมงโวเลนดัม ที่ยังคงอนุรักษ์วิถีแบบดั้งเดิมด้วยชุดแต่งกายพื้นเมือง ล่องเรือหลังคากระจก
railway Switzerland

ทัวร์ยุโรป A-EUR40 ฮัลสตัทเฮฮาปาร์ตี้ ขึ้นเขาริกิ ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน BY TG

From54,900 บาท

วันที่ 18 – 25 ตุลาคม2562
วันที่ 1 – 8 พฤศจิกายน 2562

เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นตำรับปราสาทเจ้าหญิงดิสนีย์ เที่ยวลูเซิร์น

ทัวร์ยุโรป A-EUR22 Germany มนต์เสน่ห์แคว้นบาวาเรีย
7 วัน BY TG

From78,000 บาท

วันที่20 – 26 กันยายน 2562
วันที่ 11 – 17 / 18 – 24 ตุลาคม 2562
วันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2562

ทัวร์ยุโรป พาไปหลงเสน์ห์กับความโรแมนติกไปกับเมืองไฮเดลเบิร์ก ความสวยงามราวกับเทพนิยายกับเมืองโรเธนบวร์ก และที่สุดแห่งเมืองสีสันของเยอรมนี เมืองแฟรงก์เฟิร์ต

ทัวร์ยุโรป A-EUR41 VIENNA THE SERIES 1 ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี
10 วัน 7คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 08 – 17 สิงหาคม 2562
วันที่ 29 สิงหาคม – 07 กันยายน 2562
วันที่ 01 -10 / 05 – 14 / 12 – 21 / 19 – 28 ก.ย. 62

สัมผัสความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ชมความงามบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ

ทัวร์ยุโรป A-EUR23 Eastern Europe เที่ยวยุโรปตะวันออก สไตล์มินิมอล
8 วัน BY TG

From76,000 บาท

วันที่ 21 – 28 กันยายน 2562
วันที่ 12 – 19 / 19 – 26 ตุลาคม 2562
วันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2562

ทัวร์ยุโรปพาไปล่องเรือชมความงดงามริมสองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ เดินเล่นชิคๆที่กรุงปราก ชมความงามของเมืองมรดกโลก สถาปัตยกรรมที่สวยงามและเก่าแก่ ของประเทศเช็ก สัมผัสกับบรรยากาศของสะพานชาร์ล หนึ่งในสะพานที่งดงามมากที่สุดในยุโรป
Amsterdam Netherland

ทัวร์ยุโรป A-EUR03 AMSTERDAM BRUSSELS PARIS เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
9 วัน 6 คืน BY TG

From58,888 บาท

วันที่ 22 – 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 09 – 17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 02 – 10 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563

เดินทางสู้เมืองแฟรงก์เฟิร์ตชมสถานีรถไฟแฟรงก์เฟิร์ตต้นฉบับของรถไฟหัวลำโพง ชมมหาวิหารโคโลญอันเก่าแก่ ลิ้มรถกับ ขาหมูเยอรมัน ต้นตำหรับจากประเทศเยอรมัน
Zugspitza Germany

ทัวร์ยุโรป A-EUR25 BLACK FOREST ZUGSPITZE AND HALLSTATT เยอรมนี ออสเตรีย
9 วัน 6 คืน BY TG

From59,900 บาท

วันที่ 05 – 13 ตุลาคม 2562
วันที่ 03 – 11 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 06 มกราคม 2563
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 07 มกราคม 2563

ทัวร์ยุโรป สัมผัสกับบรรยากาศความโรแมนติก และ ทันสมัยกับประเทศเยอรมันนี ชมปราสาทเก่าแก่ไฮเดลเบิร์ก ชมความงามของเมืองทิทิเซ่ เมืองริมทะเลสาปที่ตั้งอยู่ในเขตป่าดำ

ทัวร์ยุโรป A-EUR26 CALL ME EASTERN EUROPE
9 วัน 6 คืน BY EK

From45,988 บาท

วันที่ 11 – 19 มิถุนายน 2562
วันที่ 10 – 18 กรกฎาคม 2562
วันที่ 5 – 13 สิงหาคม 2562
เดือนกันยายน – ตุลาคม 2562

ทัวร์ยุโรปชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี เมืองนูเรมเบิร์ก ชมวิหารเซนต์ลอเรนซ์ ชมย่านเมืองเก่าของโรเธนเบิร์ก เข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์
Giethoorn Netherland

ทัวร์ยุโรป A-EUR30 GIETHOORN DREAM’IN เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม
7 วัน 5 คืน BY BR

From46,900 บาท

วันที่ 19 – 25 / 24 – 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 14 – 20 / 16 – 22 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563

ทัวร์ยุโรปชมหมู่บ้านกีธูร์น เวนิสแห่งเนเธอแลนด์ ล่องเรือ Rhine Cruise ชมความงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ แวะทักทายน้องเล็กของประเทศในกลุ่ม เบเนลักซ์ที่ลักเซมเบิร์ก

ทัวร์ยุโรป A-EUR20 THE ULTIMATE EASTERN EUROPE
8 วัน 5 คืน BY EK

From46,888 บาท

วันที่ 12 – 20 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2562
วันที่ 03 – 10 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563

เมืองโฮเฮนชวานเกา ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ สวนมิราเบล ชมหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยฮัลสตัท(Hallstatt)
1 2