Tag

ทัวร์เยอรมัน

B-EUR52 ทัวร์ยุโรป Fantastic Benelux เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอแลนด์
8 วัน 5 คืน BY TG

From49,900 บาท

วันที่ 06 – 13 / 20 – 27 กันยายน 2562
วันที่ 27 กันยายน – 04 ตุลาคม 2562
วันที่ 02 – 09 / 11 – 18 / 16 – 23 ต.ค. 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

เมืองบรูกก์ ชมมหาวิหารเมืองเกนท์ กรุงลักเซมเบิร์ก ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก นครแฟรงก์เฟิร์ต ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์

B-EUR50 ทัวร์ยุโรป BEAUTIFUL ROMANCE EUROPE ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี
11 วัน 8 คืน BY TG

From72,900 บาท

วันที่ 15 – 25 พฤษภาคม 2562
วันที่ 05 – 15 / 19 – 29 มิถุนายน 2562
วันที่ 03 – 13 กรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 2562

กรุงเวียนนา ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ ฮัลสตัทหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย เมืองมิวนิค ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์

B-EUR15 ทัวร์ยุโรป EXPLORE & ENJOY ITALY
8 วัน 5 คืน BY TG

From51,900 บาท

วันที่ 09 – 16 / 16 – 23 / 23 – 30 ก.ย. 2562

เมืองมิลาน ชมแกลเลอรีวิคเตอร์เอ็มมานูเอล เมืองเบอร์กาโม จัตุรัสกลางเมืองPizza Vecchia เมืองเวนิส ล่องเรือชมทะเลสาปการ์ด้า

B-EUR34 ทัวร์ยุโรป DEEP IN EASTERN EUROPE เยอรมนี – ออสเตรีย – เชก – สโลวัก
10 วัน 7 คืน BY TG

From62,900 บาท

วันที่ 17 – 26 พฤษภาคม 2562
วันที่ 07 – 16 / 21 – 30 มิถุนายน 2562

เดินทางสู่มหานครมิวนิค ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรมาในดิสนีย์แลนด์

B-EUR49 ทัวร์ยุโรป Germany Austria Czech Hungary
8 วัน 5 คืน BY EK

From39,900 บาท

วันที่ 05 – 12 / 12 – 19 / 19 – 26 มิ.ย. 2562
วันที่ 26 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562
วันที่ 03 – 10 / 11 – 18 / 12 – 19 กรกฎาคม 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 2562

เมืองมิวนิค ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมเมืองมรดกโลกแสนสวยฮัลล์สตัทท์ สวนมิราเบล เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ชมปราสาทปราก

B-EUR38 ทัวร์ยุโรป ROMANTIC GERMANY AND AUSTRIA
9 วัน 6 คืน BY TG

From69,900 บาท

วันที่ 17 – 25 พฤษภาคม 2562
วันที่ 12 – 20 มิถุนายน 2562

ชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ต้นแบบของสถานีรถไฟหัวลำโพง ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์

B-EUR56 ทัวร์ยุโรป THE ULTIMATE EASTERN EUROPE
8 วัน 5 คืน BY EK

From42,900 บาท

วันที่ 12 – 19 มิถุนายน 2562
วันที่ 14 – 21 กรกฎาคม 2562
วันที่ 06 – 13 สิงหาคม 2562
วันที่ 17 – 24 กันยายน 2562

เมืองโฮเฮนชวานเกา ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ สวนมิราเบล ชมหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยฮัลสตัท(Hallstatt)

B-EUR16 ทัวร์ยุโรป SWEETIE GERMANY AND SWISS เยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน BY SQ

From48,888 บาท

วันที่ 09 – 15 / 24 – 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 06 – 12 / 19 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 01 – 07 ธันวาคม 2562

เมืองมิวนิค ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน

B-EUR54 ทัวร์ยุโรป SIGNIFICANT BENELUX เยอรมนี – ลักเซมเบิร์ก-เบลเยี่ยม – เนเธอแลนด์
7 วัน 4 คืน BY SQ

From42,900 บาท

วันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 04 – 10 / 19 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 03 – 09 ธันวาคม 2562

ชมเมืองดุสเซลดอร์ฟ ชมจัตุรัสโรเมอร์ เมืองไฮเดลเบิร์ก กรุงลักเซมเบิร์ก ชมเมืองบรูกก์เวนิสแห่งยุโรปเหนือ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์

B-EUR53 ทัวร์ยุโรป Moment in Europe and James Bond 007 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ลิกเทนสไตน์ ฝรั่งเศส
9 วัน 6 คืน BY TG

From65,900 บาท

วันที่ 01 – 09 / 12 – 20 พฤษภาคม 2562
วันที่ 24 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562
วันที่ 07 – 15 / 21 – 29 มิถุนายน 2562
วันที่ 28 มิถุนายน – 06 กรกฎาคม 2562

เมืองเบอร์กาโม ชมแกลเลอรีวิคเตอร์เอ็มมานูเอล เมืองวาดุซ ชมมหาวิหารเซนท์กัลเลน ชมหอสมุดโบราณAbbey Library เมืองรัพเพอร์สวิล – โจนาเมืองแห่งกุหลาบ ชมสะพานไม้ชาเปล