fbpx

Tag

ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม VN03 เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ซาปา ฟานซีปัน บินสบาย ราคาสุดคุ้ม
4 วัน 3 คืน BY VJ

From11,900 บาท

วันที่ 31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 07 – 10 ก.พ. / 28 ก.พ. – 02 มี.ค. 63
วันที่ 07 – 10 / 21 – 24 มีนาคม 2563

กรุงฮานอย สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกเซิน ชมทะเลสาบคืนดาบ ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย จังหวัดลาวไก

ทัวร์เวียดนาม VN11 เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง
4 วัน 3 คืน BY VZ

From12,900 บาท

วันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563
วันที่ 24 – 27 มีนาคม 2563

สนามบินดานัง เมืองเว้ พระราชวังเว้ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง

ทัวร์เวียดนาม VN02 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฟานซีปัน ซาปา นิงห์บิงห์
5 วัน 4 คืน BY SL

From13,900 บาท

วันที่ 18 – 22 / 25 – 29 มีนาคม 2563
วันที่ 01 – 05 / 08 – 12 เมษายน 2563
วันที่ 15 – 19 / 22 – 26 เมษายน 2563
วันที่ 29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563

กรุงฮานอย เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมน้ำตกสีเงิน ทานชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน ตลาดซาปา เขาฮามลอง ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน

ทัวร์เวียดนาม VN24 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…ญาตราง ดาลัด มุยเน่
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,900 บาท

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563
วันที่ 06 – 09 / 13 – 16 มีนาคม 2563
วันที่ 20 – 23 / 27 – 30 มีนาคม 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

เมืองดาลัด ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวมุมสูง วัดตั๊กลัม ชมบ้านเพี้ยน น้ำตกดาลันลา นั่งรถรางชมน้ำตก

ทัวร์เวียดนาม VN05 เวียดนามเหนือ สุดขั้ว ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา สะพานแก้ว
5 วัน 4 คืน BY VJ

From12,999 บาท

วันที่ 04 – 08 / 11 – 15 เมษายน 2563
วันที่ 18 – 22 เมษายน 2563
วันที่ 09 – 13 / 16 – 20 / 23 – 27 พ.ค. 2563
เดือนมิถุนายน 2563

เมืองนิงห์บิงห์ ล่องเรือฮาลองบก ถ้ำตำก๊อก เมืองซาปา โบสถ์หิน อิสระช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ต นั่งรถรางไฟฟ้าสู่สถานีฟานซีปัน หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต

ทัวร์เวียดนาม VN14 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ (เลทส์โก สาวน้อยร้อยเสน่ห์) พักบาน่าฮิลล์
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,999 บาท

วันที่ 26 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 18 – 21 / 25 – 28 มีนาคม 2563
วันที่ 26 – 29 / 28 – 31 มีนาคม 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

เมืองเว้ พระราชวังเว้ นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม วัดเจดีย์เทียนมู่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บาน่าฮิลล์ ชมสะพานสีทอง
PROMOTION

ทัวร์เวียดนาม VN21 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…ดาลัด เที่ยว 10 จุดเช็คอิน
3 วัน 2 คืน BY VZ

From9,900 บาท

วันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 02 – 04 / 09 – 11 มีนาคม 2563
วันที่ 04 – 06 / 11 – 13 / 14 – 16 เม.ย. 2563
เดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2563

เมืองดาลัด น้ำตกดาลันลา นั่งรถรางโรลเลอร์โคสเตอร์ลงไปชมน้ำตก คาเฟ่เมืองดาลัด ช้อปปิ้งไนท์บาร์ซ่า พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋
vietnam

ทัวร์เวียดนาม VN13 เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน พัก 5 ดาว
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,900 บาท

วันที่ 08 – 11 / 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 07 – 10 / 13 – 16 / 21 – 24 มี.ค. 2563

เมืองเว้ ชมเจดีย์เทียนมู่ ตลาดดองบา ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พระราชวังหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหวียน นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้

ทัวร์เวียดนาม VN26 สุดเลิฟ..เวียดนามใต้ โอจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด
4 วัน 3 คืน BY DD

From9,999 บาท

วันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
วันที่ 05 – 08 / 06 – 09 / 08 – 11 มี.ค. 2563
เดือนมีนาคม 2563

เมืองมุยเน่ ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว ลำธารนางฟ้า เมืองดาลัด ชมน้ำตกดาตันลา พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ วัดตั๊กลัม

ทัวร์เวียดนาม VN25 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง
4 วัน 3 คืน BY FD

From13,900 บาท

วันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563
วันที่ 13 – 16 / 20 – 23 / 27 – 30 มี.ค. 2563

เมืองญาตราง วัดลองเซิน วัดโพนากา เยี่ยมชมปราสาทโพนคร สวนสนุกวิลเพิร์ล ช้อปปิ้งตลาดเมืองญาตราง เมืองดาลัด วัดตั๊กลัม
1 2