fbpx

Tag

ทัวร์เวียดนาม
PROMOTION

ทัวร์เวียดนาม VN12 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…DALAT สัมผัสเมืองโรแมนติก
3 วัน 2 คืน BY VZ

From8,900 บาท

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 03 – 05 / 16 – 18 / 23 – 25 ธ.ค. 2562
วันที่ 25 – 27 / 27 – 29 / 28 – 30 ธ.ค. 2562
เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563

เมืองดาลัท น้ำตกดาลันตา นั่งรถรางชมน้ำตก เข้าชมบ้านเพี้ยน บ้านที่มีรูปทรงแปลกประหลาด ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซาเมืองดาลัท พระราชวังฤดูร้อนบ่าวได๋
vietnam

ทัวร์เวียดนาม VN11 เวียดนามกลาง สุดโรแมนติก 2…ดินแดนสวรรค์ที่ใครก็หลงรัก บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน เว้
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,999 บาท

วันที่ 19 – 22 / 24 – 27 / 26 – 29 พ.ย. 2562
วันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2562

เมืองดานัง ชมสะพานมังกร เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน สัมผัสประสบการณ์นั่งเรือกระด้ง สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่ 101 เมืองเว้

ทัวร์เวียดนาม VN16 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…เกาะฟู้โกว๊ก ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้
3 วัน 2 คืน BY PG

From12,900 บาท

วันที่ 15 – 17 / 22 – 24 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 06 – 08 / 08 – 10 ธันวาคม 2562
วันที่ 13 – 15 / 20 – 22 ธันวาคม 2562

สนามบินฟู้โกว๊ก นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวอันสวยงาม ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนดิงเกา เรือนจำฟู้โกว๊ก เจดีย์โฮโกว๊ก วัดดิงชาว ล่องเรือสู่จุดดำน้ำตื้น

ทัวร์เวียดนาม VN19 เวียดนามกลาง บินเหมาลำ ฉลองเทศกาลปีใหม่
4 วัน 3 คืน BY VZ

From19,999 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63 (ว่าง 3 ที่)

สนามบินดานัง เมืองเว้ พระราชวังเว้ ชมเจดีย์เทียนมู่ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์

ทัวร์เวียดนาม VN13 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…เวียดนาม โปรสุดคุ้ม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
4 วัน 3 คืน BY VZ

From11,900 บาท

วันที่ 08 – 11 / 15 – 18 / 22 – 25 พ.ย. 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562

สนามบินเมืองดาลัด น้ำตกดาลันตา นั่งรถรางลงไปชมน้ำตก ชมบ้านเพี้ยนที่ออกแบบโดยบุตรสาวของประธานาธิบดี ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัด

ทัวร์เวียดนาม VN17 เวียดนามใต้ รักสุดๆ…ดาลัด ญาจาง วินเพิร์ล
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,888 บาท

วันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 01 – 04 / 03 – 06 / 10 – 13 พ.ย. 2562
วันที่ 15 – 18 / 24 – 27 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 01 – 04 / 08 – 11 / 20 – 23 ธ.ค. 2562

เมืองญาจาง เมืองดาลัด สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด บ้านเพี้ยน ถนนคนเดินเมืองดาลัด วัดตั๊กลัม น้ำตกดาตันลา สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์

ทัวร์เวียดนาม VN14 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…ดาลัด โฮจิมินห์ มุยเน่
4 วัน 3 คืน BY FD

From11,900 บาท

วันที่ 08 – 11 / 09 – 12 / 15 – 18 พ.ย. 2562
วันที่ 16 – 19 / 22 – 25 / 23 – 26 พ.ย. 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

ชมจัตุรัสโฮจิมินห์และอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ชมที่ทำการไปรษณีย์กลาง มุยเน่ ชมความงดงามของทะเลทรายแดง นั่งรถจิ๊ฟตะลุยทะเลทราย ลำธารนางฟ้า

ทัวร์เวียดนาม VN18 เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ พักดาลัด 2 คืน
4 วัน 3 คืน BY DD

From10,999 บาท

วันที่ 15 – 18 / 21 – 24 / 24 – 27 พ.ย. 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 01 – 04 / 06 – 09 / 12 – 15 ธ.ค. 2562
เดือนธันวาคม 2562

นครโฮจิมินห์ ชมอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ธเธอดัม ผ่านชมย่านไชน่าทาวน์ ทะเลทรายขาว- แดง ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินเมืองดาลัด

ทัวร์เวียดนาม VN04 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์
4 วัน 3 คืน BY SL

From12,900 บาท

วันที่ 13 – 16 / 20 – 23 ธันวาคม 2562
วันที่ 22 – 25 / 27 – 30 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2563

สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย จังหวัดลาวไก เมืองซาปา เดินเล่นตลาดซาปา หมู่บ้านชาวเขา น้ำตกสีเงิน นั่งรถรางสู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน

ทัวร์เวียดนาม VN05 เวียดนามเหนือ สุดขอบฟ้า…ซาปา สวรรค์ในสายหมอก ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (ฟานซีปัน)
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,999 บาท

วันที่ 15 – 18 / 22 – 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 12 – 15 / 19 – 22 / 26 – 29 ธ.ค. 2562

เมืองนิงห์บิงห์ นั่งเรือพายไปตามลำน้ำลัดเลี้ยวตามหุบเขา ชมฮาลองบก เมืองฮาลอง อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน อ่าวฮาลองเบย์ ถ้ำนางฟ้า
1 2