fbpx

Tag

ทัวร์เวียดนาม

VN07 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
วันที่ 06 – 09 / 13 – 16 / 20 – 23 ก.ย. 2562
เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2562

เมืองดานัง สะพานมังกร เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกกับกิจกรรมนั่งเรือกระด้ง ชมวัดฟุ๊กเกี๋ยนและบ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น 400 ปี

VN20 ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ พักดาลัด 2 คืน
4 วัน 3 คืน BY DD

From10,999 บาท

วันที่ 09 -12 ส.ค , 30 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
วันที่ 06 – 09 ก.ย. , 13 – 16 ก.ย. , 20 – 23 ก.ย .62
วันที่ 04 – 07, 10 – 13 , 17 – 20 , 23 – 26 ต.ค.62
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

นครโฮจิมินห์ ชมอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ธเธอดัม ผ่านชมย่านไชน่าทาวน์ ทะเลทรายขาว- แดง ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินเมืองดาลัด

VN01 ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ฟานซีปัน ซาปา
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2562
วันที่ 31 สิงหาคม – 03 กันยายน 2562
วันที่ 01 – 04 / 08 – 11 / 14 – 17 ก.ย. 2562
เดือนกันยายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

กรุงฮานอย เมืองซาปา จังหวัดลาวไก หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมน้ำตกสีเงิน อร่อยกับหม้อไฟปลาแซลม่อน เดินชมตลาดซาปา ขึ้นชมวิวบนยอดเขาฟานซีปัน

VN16 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…VIETNAM โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง
4 วัน 3 คืน BY FD

From13,900 บาท

วันที่ 06 – 09 / 13 – 16 / 27 – 30 ก.ย. 2562
วันที่ 04 – 07 / 11 – 14 ตุลาคม 2562
วันที่ 18 – 21 / 25 – 28 ตุลาคม 2562

เมืองญาตราง วัดลองเซิน วัดโพนากา ชมปราสาทโพนคร สวนสนุกวินเพิร์ล ช้อปปิ้งตลาดเมืองญาตราง เมืองดาลัด วัดตั๊กลัม นั่งกระเช้าชมวิวมุมสูง

VN03 ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ซาปา ฟานซีปัน
5 วัน 4 คืน BY VJ

From11,999 บาท

วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2562
วันที่ 28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
วันที่ 04 – 08 / 11 – 15 / 18 – 22 ก.ย. 2562
เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2562

กรุงฮานอย อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา

VN06 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง
4 วัน 3 คืน BY VZ

From12,900 บาท

วันที่ 30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
วันที่ 13 – 16 / 27 – 30 กันยายน 2562
วันที่ 03 – 06 / 12 – 15 / 17 – 20 ต.ค. 2562
เดือนตุลาคม 2562

สนามบินดานัง เมืองเว้ พระราชวังเว้ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง

VN02 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-นิงห์บิงห์-ฮาลอง
5 วัน 4 คืน BY FD

From15,900 บาท

วันที่ 04 – 08 / 11 – 15 กันยายน 2562
วันที่ 18 – 22 / 25 – 29 กันยายน 2562
วันที่ 02 – 06 / 09 – 13 / 16 – 20 ต.ค. 2562
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2562

กรุงฮานอย ชมสถาปัตยกรรมสไตล์เมืองหลวงเก่าแก่ของเวียดนาม จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ น้ำตกสีเงิน ทานหม้อไฟแซลม่อน

VN15 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…VIETNAM ญาตราง-ดาลัด
4 วัน 3 คืน BY PG

From13,900 บาท

วันที่ 06 – 09 / 13 – 16 กันยายน 2562
วันที่ 20 – 23 / 27 – 30 กันยายน 2562
วันที่ 04 – 07 / 11 – 14 / 18 – 21 ต.ค. 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562

เมืองญาตราง สวนสนุกวินเพิร์ล ช้อปปิ้งตลาดเมืองญาตราง วัดลองเซิน วัดโพนากา ชมปราสาทโพนคร เมืองดาลัด ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาซาร์
ทัวร์เอเชีย

VN05 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์
4 วัน 3 คืน BY PG

From13,900 บาท

วันที่ 30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
วันที่ 06 – 09 / 13 – 16 กันยายน 2562
วันที่ 03 – 06 / 13 – 16 / 19 – 22 ต.ค. 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองเว้ ชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ซื้อของที่ระลึกในตลาดดองบา ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิง

VN08 ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน BY VZ

From11,999 บาท

วันที่ 30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
วันที่ 27 – 30 กันยายน 2562
วันที่ 04 – 07 / 18 – 21 ตุลาคม 2562

สนามบินดานัง ชมสะพานมังกร เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานกับกิจกรรมนั่งเรือกระด้ง ชมวัดจีนและบ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น
1 2