fbpx

Tag

ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม VN14 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ (เลทส์โก สาวน้อยร้อยเสน่ห์) พักบาน่าฮิลล์
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,999 บาท

วันที่ 01 – 04 / 02 – 05 / 03 – 06 เม.ย. 2563
วันที่ 04 – 07 / 05 – 08 / 06 – 09 เม.ย. 2563
วันที่ 08 – 11 / 09 – 12 / 14 – 17 เม.ย. 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

เมืองเว้ พระราชวังเว้ นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม วัดเจดีย์เทียนมู่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บาน่าฮิลล์ ชมสะพานสีทอง

ทัวร์เวียดนาม VN03 เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ซาปา ฟานซีปัน บินสบาย ราคาสุดคุ้ม
4 วัน 3 คืน BY VJ

From11,900 บาท
กรุงฮานอย สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกเซิน ชมทะเลสาบคืนดาบ ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย จังหวัดลาวไก

ทัวร์เวียดนาม VN13 เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์
4 วัน 3 คืน BY PG

From13,900 บาท

วันที่ 10 – 13 / 11 – 14 เมษายน 2563
วันที่ 12 – 15 / 14 – 17 เมษายน 2563
วันที่ 05 – 08 / 12 – 15 มิถุนายน 2563
วันที่ 19 – 22 / 26 – 29 มิถุนายน 2563

เมืองเว้ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ตลาดดองบา ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ เมืองดานัง ขึ้นสู่เขาบาน่าฮิลล์

ทัวร์เวียดนาม VN02 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฟานซีปัน ซาปา นิงห์บิงห์
5 วัน 4 คืน BY SL

From13,900 บาท

เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2563

กรุงฮานอย เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมน้ำตกสีเงิน ทานชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน ตลาดซาปา เขาฮามลอง ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน

ทัวร์เวียดนาม VN06 เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ซาปา ฟานซีปัน
5 วัน 4 คืน BY VJ

From11,999 บาท

เดือนเมษายน – เดือนตุลาคม 2563

กรุงฮานอย อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ตลาดซาปา นั่งรถรางสู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปัน

ทัวร์เวียดนาม VN05 เวียดนามเหนือ สุดขั้ว ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา สะพานแก้ว
5 วัน 4 คืน BY VJ

From12,999 บาท

เดือนมิถุนายน 2563

เมืองนิงห์บิงห์ ล่องเรือฮาลองบก ถ้ำตำก๊อก เมืองซาปา โบสถ์หิน อิสระช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ต นั่งรถรางไฟฟ้าสู่สถานีฟานซีปัน หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต

ทัวร์เวียดนาม VN07 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน (เลสโก กอดดาวห่มฟ้า)
4 วัน 3 คืน BY VJ

From9,999 บาท

วันที่ 19 – 22 / 20 – 23 มีนาคม 2563
วันที่ 26 – 29 / 27 – 30 มีนาคม 2563

ตลาดก๊กเลี้ยว เมืองซาปา ชมน้ำตกสีเงิน หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ โบสถ์ซาปา เมนูชาบูแซลม่อน ตลาดไนท์มาร์เก็ต นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน
PROMOTION

ทัวร์เวียดนาม VN21 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…ดาลัด เที่ยว 10 จุดเช็คอิน
3 วัน 2 คืน BY VZ

From7,900 บาท

วันที่ 04 – 06 / 11 – 13 เมษายน 2563
วันที่ 26 – 28 เมษายน 2563
วันที่ 04 – 06 / 08 – 10 พฤษภาคม 2563
เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 2563

เมืองดาลัด น้ำตกดาลันลา นั่งรถรางโรลเลอร์โคสเตอร์ลงไปชมน้ำตก คาเฟ่เมืองดาลัด ช้อปปิ้งไนท์บาร์ซ่า พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋

ทัวร์เวียดนาม VN22 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด
4 วัน 3 คืน BY FD

From10,900 บาท

วันที่ 02 – 05 / 13 – 16 เมษายน 2563
วันที่ 14 – 17 / 15 – 18 เมษายน 2563
วันที่ 23 – 26 เมษายน 2563
วันที่ 07 – 10 / 21 – 24 / 28 – 31 พ.ค. 2563

เมืองมุยเน่ ชมทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง ลำธารนางฟ้า เมืองดาลัด น้ำตกดาตันลา สนุกสนานกับกิจกรรมนั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ลงไปชมน้ำตก
ทัวร์เอเชีย

ทัวร์เวียดนาม VN16 เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 20 – 23 / 27 – 30 มีนาคม 2563
วันที่ 17 – 20 เมษายน 2563
วันที่ 08 – 11 / 15 – 18 / 22 – 25 พ.ค. 2563
เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม 2563

เมืองเว้ พระราชวังของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน ช้อปปิ้งตลาดดองบา ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอมพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง เจดีย์เทียนมู่
1 2