fbpx

Tag

ทัวร์เวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนาม VN03 เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ซาปา ฟานซีปัน
5 วัน 4 คืน BY VJ

From12,900 บาท

วันที่ 27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ วันที่ 11 – 15 / 18 – 22 / 25 – 29 ธ.ค. 2562

กรุงฮานอย อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา

ทัวร์เวียดนาม VN02 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฟานซีปัน ซาปา นิงห์บิงห์
5 วัน 4 คืน BY SL

From13,900 บาท

วันที่ 04 – 08 / 11 – 15 ธันวาคม 2562
วันที่ 18 – 22 / 25 – 29 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2563

กรุงฮานอย เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมน้ำตกสีเงิน ทานชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน ตลาดซาปา เขาฮามลอง ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน

ทัวร์เวียดนาม VN01 เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ฟานซีปัน ซาปา
4 วัน 3 คืน BY FD

From13,900 บาท

วันที่ 23 – 26 / 24 – 27 / 27 – 30 พ.ย. 2562
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562
วันที่ 02 – 05 / 05 – 08 / 07 – 10 ธ.ค. 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

กรุงฮานอย เมืองซาปา จังหวัดลาวไก หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมน้ำตกสีเงิน อร่อยกับหม้อไฟปลาแซลม่อน เดินชมตลาดซาปา ขึ้นชมวิวบนยอดเขาฟานซีปัน

ทัวร์เวียดนาม VN04 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์
4 วัน 3 คืน BY SL

From12,900 บาท

วันที่ 13 – 16 / 20 – 23 ธันวาคม 2562
วันที่ 22 – 25 / 27 – 30 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2563

สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย จังหวัดลาวไก เมืองซาปา เดินเล่นตลาดซาปา หมู่บ้านชาวเขา น้ำตกสีเงิน นั่งรถรางสู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน

ทัวร์เวียดนาม VN05 เวียดนามเหนือ สุดขอบฟ้า…ซาปา สวรรค์ในสายหมอก ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (ฟานซีปัน)
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,999 บาท

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 12 – 15 / 19 – 22 / 26 – 29 ธ.ค. 2562

เมืองนิงห์บิงห์ นั่งเรือพายไปตามลำน้ำลัดเลี้ยวตามหุบเขา ชมฮาลองบก เมืองฮาลอง อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน อ่าวฮาลองเบย์ ถ้ำนางฟ้า