fbpx

Tag

ทัวร์เวียดนามเหนือ

VN03 ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ซาปา ฟานซีปัน
5 วัน 4 คืน BY VJ

From11,999 บาท

วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2562
วันที่ 28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
วันที่ 04 – 08 / 11 – 15 / 18 – 22 ก.ย. 2562
เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2562

กรุงฮานอย อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา

VN02 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-นิงห์บิงห์-ฮาลอง
5 วัน 4 คืน BY FD

From15,900 บาท

วันที่ 04 – 08 / 11 – 15 กันยายน 2562
วันที่ 18 – 22 / 25 – 29 กันยายน 2562
วันที่ 02 – 06 / 09 – 13 / 16 – 20 ต.ค. 2562
เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2562

กรุงฮานอย ชมสถาปัตยกรรมสไตล์เมืองหลวงเก่าแก่ของเวียดนาม จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ น้ำตกสีเงิน ทานหม้อไฟแซลม่อน

VN01 ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์…ฟานซีปัน ซาปา
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2562
วันที่ 31 สิงหาคม – 03 กันยายน 2562
วันที่ 01 – 04 / 08 – 11 / 14 – 17 ก.ย. 2562
เดือนกันยายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

กรุงฮานอย เมืองซาปา จังหวัดลาวไก หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมน้ำตกสีเงิน อร่อยกับหม้อไฟปลาแซลม่อน เดินชมตลาดซาปา ขึ้นชมวิวบนยอดเขาฟานซีปัน

VN04 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์
4 วัน 3 คืน BY SL

From11,900 บาท

วันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2562
วันที่ 30 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
วันที่ 13 – 16 / 20 – 23 / 27 – 30 ก.ย. 2562
วันที่ 04 – 07 / 13 – 16 / 18 – 21 ต.ค. 2562

สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย จังหวัดลาวไก เมืองซาปา เดินเล่นตลาดซาปา หมู่บ้านชาวเขา น้ำตกสีเงิน นั่งรถรางสู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน