Tag

ทัวร์เวียดนามใต้
PROMOTION

VN13 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…DALAT
3 วัน 2 คืน BY VZ

From9,900 บาท

วันที่ 08 – 10 / 15 – 17 / 22 – 24 มิ.ย. 2562
วันที่ 29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562

เมืองดาลัท น้ำตกดาลันตา นั่งรถรางชมน้ำตก เข้าชมบ้านเพี้ยน บ้านที่มีรูปทรงแปลกประหลาด ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซาเมืองดาลัท พระราชวังฤดูร้อนบ่าวได๋

VN18 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…เกาะฟู้โกว๊ก ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้
3 วัน 2 คืน BY PG

From12,900 บาท

วันที่ 21 – 23 / 28 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 05 – 07 / 12 – 14 / 19 – 21 ก.ค. 2562
วันที่ 02 – 04 / 23 – 25 สิงหาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2562

สนามบินฟู้โกว๊ก นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวอันสวยงาม ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนดิงเกา เรือนจำฟู้โกว๊ก เจดีย์โฮโกว๊ก วัดดิงชาว ล่องเรือสู่จุดดำน้ำตื้น

VN14 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…เวียดนาม โปรสุดคุ้ม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
4 วัน 3 คืน BY VZ

From12,900 บาท

วันที่ 07 – 10 / 14 – 17 มิถุนายน 2562
วันที่ 28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
วันที่ 05 – 08 / 14 – 17 กรกฎาคม 2562
วันที่ 02 – 05 / 16 – 19 สิงหาคม 2562

สนามบินเมืองดาลัด น้ำตกดาลันตา นั่งรถรางลงไปชมน้ำตก ชมบ้านเพี้ยนที่ออกแบบโดยบุตรสาวของประธานาธิบดี ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัด

VN15 ทัวร์เวียดนามใต้ สุดว้าว…โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด
4 วัน 3 คืน BY DD

From13,900 บาท

วันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2562
วันที่ 28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
วันที่ 05 – 08 / 25 – 28 กรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2562

นครโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ทเธอดาม ที่ทำการไปรษณีย์ที่สวยที่สุดของเวียดนาม ทะเลทรายมุยเน่ เมืองดาลัด เดินเล่นถนนคนเดิน บ้านเพี้ยน

VN17 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…VIETNAM โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2562
วันที่ 28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
วันที่ 05 – 08 / 12 – 15 / 14 – 17 ก.ค. 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562

เมืองญาตราง วัดลองเซิน วัดโพนากา ชมปราสาทโพนคร สวนสนุกวินเพิร์ล ช้อปปิ้งตลาดเมืองญาตราง เมืองดาลัด วัดตั๊กลัม นั่งกระเช้าชมวิวมุมสูง

VN16 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…VIETNAM ญาตราง-ดาลัด
4 วัน 3 คืน BY PG

From13,900 บาท

วันที่ 28 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
วันที่ 05 – 08 / 12 – 15 กรกฎาคม 2562
วันที่ 19 – 22 / 26 – 29 กรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม 2562

เมืองญาตราง สวนสนุกวินเพิร์ล ช้อปปิ้งตลาดเมืองญาตราง วัดลองเซิน วัดโพนากา ชมปราสาทโพนคร เมืองดาลัด ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาซาร์