fbpx

Tag

ทัวร์เวียดนามใต้
PROMOTION

VN12 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…DALAT สัมผัสเมืองโรแมนติก
3 วัน 2 คืน BY VZ

From9,900 บาท

วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2562
วันที่ 31 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
วันที่ 14 – 16 / 21 – 23 / 28 – 30 ก.ย. 2562
วันที่ 05 – 07 ตุลาคม 2562

เมืองดาลัท น้ำตกดาลันตา นั่งรถรางชมน้ำตก เข้าชมบ้านเพี้ยน บ้านที่มีรูปทรงแปลกประหลาด ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซาเมืองดาลัท พระราชวังฤดูร้อนบ่าวได๋

VN17 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…เกาะฟู้โกว๊ก ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้
3 วัน 2 คืน BY PG

From12,900 บาท

วันที่ 13 – 15 / 20 – 22 / 27 – 29 ก.ย. 2562
วันที่ 04 – 06 / 12 – 14 ตุลาคม 2562
วันที่ 18 – 20 / 25 – 27 ตุลาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

สนามบินฟู้โกว๊ก นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวอันสวยงาม ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนดิงเกา เรือนจำฟู้โกว๊ก เจดีย์โฮโกว๊ก วัดดิงชาว ล่องเรือสู่จุดดำน้ำตื้น

VN13 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…เวียดนาม โปรสุดคุ้ม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
4 วัน 3 คืน BY VZ

From12,900 บาท

วันที่ 27 – 30 กันยายน 2562
วันที่ 04 – 07 / 18 – 21 / 25 – 28 ต.ค. 2562

สนามบินเมืองดาลัด น้ำตกดาลันตา นั่งรถรางลงไปชมน้ำตก ชมบ้านเพี้ยนที่ออกแบบโดยบุตรสาวของประธานาธิบดี ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัด

VN14 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…ดาลัด โฮจิมินห์ มุยเน่
4 วัน 3 คืน BY FD

From11,900 บาท

วันที่ 01 – 04 / 02 – 05 / 08 – 11 พ.ย. 2562
วันที่ 09 – 12 / 15 – 18 / 16 – 19 พ.ย. 2562
วันที่ 22 – 25 / 23 – 26 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2562

ชมจัตุรัสโฮจิมินห์และอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ชมที่ทำการไปรษณีย์กลาง มุยเน่ ชมความงดงามของทะเลทรายแดง นั่งรถจิ๊ฟตะลุยทะเลทราย ลำธารนางฟ้า

VN16 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…VIETNAM โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง
4 วัน 3 คืน BY FD

From13,900 บาท

วันที่ 06 – 09 / 13 – 16 / 27 – 30 ก.ย. 2562
วันที่ 04 – 07 / 11 – 14 ตุลาคม 2562
วันที่ 18 – 21 / 25 – 28 ตุลาคม 2562

เมืองญาตราง วัดลองเซิน วัดโพนากา ชมปราสาทโพนคร สวนสนุกวินเพิร์ล ช้อปปิ้งตลาดเมืองญาตราง เมืองดาลัด วัดตั๊กลัม นั่งกระเช้าชมวิวมุมสูง

VN15 ทัวร์เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…VIETNAM ญาตราง-ดาลัด
4 วัน 3 คืน BY PG

From13,900 บาท

วันที่ 06 – 09 / 13 – 16 กันยายน 2562
วันที่ 20 – 23 / 27 – 30 กันยายน 2562
วันที่ 04 – 07 / 11 – 14 / 18 – 21 ต.ค. 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562

เมืองญาตราง สวนสนุกวินเพิร์ล ช้อปปิ้งตลาดเมืองญาตราง วัดลองเซิน วัดโพนากา ชมปราสาทโพนคร เมืองดาลัด ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาซาร์

VN18 ทัวร์เวียดนามใต้ รักสนุก…ญาจาง วินเพิร์ล
3 วัน 2 คืน BY PG

From9,988 บาท

วันที่ 21 – 23 / 26 – 28 / 28 – 30 ส.ค. 2562
วันที่ 02 – 04 / 04 – 06 กันยายน 2562
วันที่ 06 – 08 / 16 – 18 กันยายน 2562

สนามบินกามรัญ เมืองญาจาง สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์ สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆภายในสวนสนุก ชมโชว์น้ำพุประกอบแสงสีเสียง นั่งกระเช้าเข้าสู่ตัวเมืองญาจาง