fbpx

Tag

ทัวร์เวียดนามใต้

ทัวร์เวียดนาม VN24 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…ญาตราง ดาลัด มุยเน่
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,900 บาท

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563
วันที่ 06 – 09 / 13 – 16 มีนาคม 2563
วันที่ 20 – 23 / 27 – 30 มีนาคม 2563
เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2563

เมืองดาลัด ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวมุมสูง วัดตั๊กลัม ชมบ้านเพี้ยน น้ำตกดาลันลา นั่งรถรางชมน้ำตก

ทัวร์เวียดนาม VN25 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง
4 วัน 3 คืน BY FD

From13,900 บาท

วันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563
วันที่ 13 – 16 / 20 – 23 / 27 – 30 มี.ค. 2563

เมืองญาตราง วัดลองเซิน วัดโพนากา เยี่ยมชมปราสาทโพนคร สวนสนุกวิลเพิร์ล ช้อปปิ้งตลาดเมืองญาตราง เมืองดาลัด วัดตั๊กลัม
PROMOTION

ทัวร์เวียดนาม VN21 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…ดาลัด เที่ยว 10 จุดเช็คอิน
3 วัน 2 คืน BY VZ

From9,900 บาท

วันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 02 – 04 / 09 – 11 มีนาคม 2563
วันที่ 04 – 06 / 11 – 13 / 14 – 16 เม.ย. 2563
เดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2563

เมืองดาลัด น้ำตกดาลันลา นั่งรถรางโรลเลอร์โคสเตอร์ลงไปชมน้ำตก คาเฟ่เมืองดาลัด ช้อปปิ้งไนท์บาร์ซ่า พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋

ทัวร์เวียดนาม VN26 สุดเลิฟ..เวียดนามใต้ โอจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด
4 วัน 3 คืน BY DD

From9,999 บาท

วันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
วันที่ 05 – 08 / 06 – 09 / 08 – 11 มี.ค. 2563
เดือนมีนาคม 2563

เมืองมุยเน่ ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว ลำธารนางฟ้า เมืองดาลัด ชมน้ำตกดาตันลา พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ วัดตั๊กลัม

ทัวร์เวียดนาม VN22 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด
4 วัน 3 คืน BY FD

From9,900 บาท

วันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
วันที่ 05 – 08 / 12 – 15 / 26 – 29 มี.ค. 2563
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563

เมืองมุยเน่ ชมทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง ลำธารนางฟ้า เมืองดาลัด น้ำตกดาตันลา สนุกสนานกับกิจกรรมนั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ลงไปชมน้ำตก

ทัวร์เวียดนาม VN23 เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ (เลสโก ดาลัดบานฉ่ำ)
3 วัน 2 คืน BY VZ

From9,999 บาท

วันที่ 01 – 03 / 09 – 11 / 22 – 24 ก.พ. 2563
วันที่ 13 – 15 มีนาคม 2563

เมืองมุยเน่ ลำธารนางฟ้า ชมทะเลทรายแดง จุดชมวิวท่าเรือมุยเน่ ทะเลทรายขาว เมืองดาลัด น้ำตกดาตันลา นั่งรถรางโรลเลอร์โคสเตอร์ชมน้ำตก