fbpx

Tag

ทัวร์เวียดนามใต้
PROMOTION

ทัวร์เวียดนาม VN13 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…DALAT สัมผัสเมืองโรแมนติก
3 วัน 2 คืน BY VZ

From8,900 บาท

วันที่ 23 – 25 / 25 – 27 ธันวาคม 2562
วันที่ 11 – 13 / 27 – 29 มกราคม 2563
วันที่ 12 – 14 / 18 – 20 / 22 – 24 ก.พ. 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2563

เมืองดาลัท น้ำตกดาลันตา นั่งรถรางชมน้ำตก เข้าชมบ้านเพี้ยน บ้านที่มีรูปทรงแปลกประหลาด ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซาเมืองดาลัท พระราชวังฤดูร้อนบ่าวได๋

ทัวร์เวียดนาม VN18 สุดเลิฟ..เวียดนามใต้ โอจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด
4 วัน 3 คืน BY DD

From9,999 บาท

วันที่ 26 – 29 มกราคม 2563
วันที่ 31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 06 – 09 / 07 – 10 / 09 – 12 ก.พ. 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2563

เมืองมุยเน่ ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว ลำธารนางฟ้า เมืองดาลัด ชมน้ำตกดาตันลา พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ วัดตั๊กลัม

ทัวร์เวียดนาม VN14 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…เวียดนาม โปรสุดคุ้ม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
4 วัน 3 คืน BY VZ

From12,900 บาท

วันที่ 23 – 26 / 26 – 29 ธันวาคม 2562

สนามบินเมืองดาลัด น้ำตกดาลันตา นั่งรถรางลงไปชมน้ำตก ชมบ้านเพี้ยนที่ออกแบบโดยบุตรสาวของประธานาธิบดี ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัด

ทัวร์เวียดนาม VN15 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…ดาลัด โฮจิมินห์ มุยเน่
4 วัน 3 คืน BY FD

From11,900 บาท

วันที่ 09 – 12 / 15 – 18 มกราคม 2563
วันที่ 06 – 09 / 13 – 16 กุมภาพันธ์ – 2563
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563
เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2563

ชมจัตุรัสโฮจิมินห์และอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ชมที่ทำการไปรษณีย์กลาง มุยเน่ ชมความงดงามของทะเลทรายแดง นั่งรถจิ๊ฟตะลุยทะเลทราย ลำธารนางฟ้า

ทัวร์เวียดนาม VN16 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…VIETNAM ญาตราง-ดาลัด
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,900 บาท

วันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563
วันที่ 06 – 09 / 13 – 16 / 20 – 23 / 27 – 30 มี.ค. 2563
วันที่ 24 – 27 เมษายน 2563

เมืองญาตราง สวนสนุกวินเพิร์ล ช้อปปิ้งตลาดเมืองญาตราง วัดลองเซิน วัดโพนากา ชมปราสาทโพนคร เมืองดาลัด ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาซาร์

ทัวร์เวียดนาม VN17 เวียดนามใต้ มหัศจรรย์…โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง
4 วัน 3 คืน BY FD

From13,900 บาท

วันที่ 03 – 06 / 10 – 13 มกราคม 2563
วันที่ 17 – 20 / 26 – 29 มกราคม 2563
วันที่ 31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2563

เมืองญาตราง วัดลองเซิน วัดโพนากา เยี่ยมชมปราสาทโพนคร สวนสนุกวิลเพิร์ล ช้อปปิ้งตลาดเมืองญาตราง เมืองดาลัด วัดตั๊กลัม