Tag

ทัวร์แคชเมียร์

IN01 ทัวร์อินเดีย SUMMER IN KASHMIR อักรา ทัชมาฮาล
6 วัน 4 คืน BY SG

เมืองแคชเมียร์ ชมสวนชาลิมาร์ เทือกเขากุลมาร์ค โซนามาร์ค ชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี ล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ
From28,888 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017