Tag

ทัวร์แอฟริกาใต้

AF01 ทัวร์แอฟริกาใต้ MEET THE BIG FIVE IN SOUTH AFRICA
8 วัน 5 คืน คืน BY SQ

โจฮันเนสเบิร์ก เมืองพริทอเรีย ชมจัตุรัสกลางเมือง ชมด้านนอกของพิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ เขตวนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก เมืองซันซิตี้ เดอะพาเลซ
From69,900 บาท
View Details

AF02 ทัวร์แอฟริกาใต้
8 วัน 5 คืน BY EK

โจฮันเนสเบิร์ก เมืองพริทอเรีย พิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ เขตวนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก ส่องสัตว์ป่าตามล่าหาบิ๊กไฟฟ์ ซันซิตี้เดอะพาเลซ
From93,000 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017