fbpx

Tag

ทัวร์แอฟริกาใต้
South Africa

ทัวร์แอฟริกาใต้ AF02 THE ESSENCE OF SOUTH AFRICA
5 วัน 3 คืน BY SQ

From44,900 บาท

วันที่ 01 – 05 / 08 – 12 ธันวาคม 2562

โจฮันเนสเบิร์ก หมู่บ้านเลเซดี วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก เมืองซันซิตี้ กิจกรรมส่องสัตว์ยามพลบค่ำ เมืองซันซิตี้ สวนเสือ

ทัวร์แอฟริกาใต้ AF01 BELOVED IN SOUTH AFRICA แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์
8 วัน 5 คืน BY SQ

From61,900 บาท

วันที่ 27 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2562
วันที่ 04 – 11 / 11 – 18 / 18 – 25 ธ.ค. 2562

เมืองโจฮันเนสเบิร์ก เมืองพริทอเรีย ชมภายนอกพิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก เมืองซันซิตี้ พักผ่อนในเดอะพาเลซ

ทัวร์แอฟริกาใต้ AF03 SOUTH AFRICA
8 DAYS BY EK

From108,000 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

เมืองเคปทาวน์ ฟาร์มนกกระจอกเทศ แวะชมไร่องุ่นแหล่งผลิตไวน์ ภูเขาโต๊ะ ชมแมวน้ำที่เกาะดุยเกอร์ แหลมกู้ดโฮ๊ป เมืองโจฮันเนสเบิร์ก สวนเสือ