fbpx

Tag

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น JP19 EXTREME USJ-OSAKA TOKYO FLOWER
7วัน 4คืน BY TG

From68,900 บาท

วันที่ 09 – 15 เมษายน 2563

ทัวร์ญี่ปุ่น ฉลองเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ เดินเล่นชมป่าไผ่ ชมเทศกาลไฟนาบานาโนะซาโตะ นั่งรถไฟชินคันเซน ชมหุบเขาโอวาคุดานิ สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ