fbpx

Tag

ทัวร์โมร็อคโค
essaouria morocco

ทัวร์โมร็อคโค MRC01 MEMORY MOROCCO
9 DAYS 7 NIGHTS BY EY

From57,900 บาท

วันที่ 18 – 26 ตุลาคม 2562
วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 04 – 12 ธันวาคม 2562
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

อาบูดาบี โมรอคโค เมืองคาซาบลังก้า สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 เชฟชาอูน เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส เมืองเมคเนส ประตูบับมันซู เมืองเฟซ จุดชมวิวบนป้อมปราการ

ทัวร์โมร็อคโค MRC02 AMAZING MOROCCO
10 DAYS 7 NIGHTS BY EK

From51,900 บาท

วันที่ 12 – 21 / 19 – 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 02 – 11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 07 – 16 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 06 มกราคม 2563

เมืองคาซาบลังก้า เมืองราบัต ชมสุเหร่าหลวง แวะถ่ายรูปกับป้อมอูดายา เมืองแมกเนส ชมประตูบับมันซู เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส นครสีฟ้าเชฟชาอูน