Tag

ทัวร์ไต้หวัน

TPE06 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN PROMOTION โอ้โห! ไทเป
5 วัน 4 คืน BY TG

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดเหวินหวู่ วัดหลงซานซือ
From21,900 บาท
View Details

TPE03 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน
5 วัน 3 คืน BY BR

เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน ป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน
From20,900 บาท
View Details
PROMOTION

TPE01 ทัวร์ไต้หวัน Go! ตะลุยไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
5 วัน 3 คืน BY XW

ชิมชาอู่หลงต้นตำรับ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซือหลินไนท์
From13,900 บาท
View Details

TPE05 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์
5 วัน 4 คืน BY TG

เมืองเจียอี้ หมู่บ้านไม้หอมฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน นั่งรถไฟโบราณชมเส้นทางธรรมชาติ เมืองไถจง ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
From35,900 บาท
View Details

TPE02 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน
6 วัน 4 คืน BY BR

เมืองหนานโถว วันจงไถฉาน วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน
From25,900 บาท
View Details

TPE04 ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป…ไทเป
5 วัน 3 คืน BY SL

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซำจั๋ง สักการะเทพเจ้ากวนอูที่วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ช้อปปิ้งไถจงไนท์มาร์เก็ต
From14,900 บาท
View Details

TPE07 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ครบเครื่อง สุริยันจันทรา-อาหลี่ซัน-เกาสง
6 วัน 5 คืน BY TG

เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว วัดจงไถฉาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
From31,900 บาท
View Details

TPE08 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 2GO อาหลี่ซัน
5 วัน 4 คืน BY TG

เมืองเจียอี้ เที่ยวชมหมู่บ้านไม้ฮินโนกิ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน เมืองไถจง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง
From32,900 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017