Tag

ทัวร์ไอซ์แลนด์

ICELAND04 WONDERFUL ICELAND (WINTER)
10 Days BY TG

ล่าแสงเหนือ ล่องเรือดูวาฬ ถ่ายรูปกับเคิร์คจูเฟล (Kirkjufell)สัญลักษณ์ของไอซ์แลนด์ ชมทัศนียภาพของธรรมชาติที่สวยบนเส้นทางการท่องเที่ยวที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ
From158,000 บาท
View Details

ICELAND03 MIRACLE ICELAND
10 Days BY TG

ล่องเรือดูวาฬ ถ่ายรูปกับเคิร์คจูเฟล (Kirkjufell)สัญลักษณ์ของไอซ์แลนด์ ชมทัศนียภาพของธรรมชาติบนเส้นทางการท่องเที่ยวที่แสนสวย
From152,000 บาท
View Details

ICELAND01 WONDERFUL ICELAND
10 Days BY TG

เที่ยวออสโล กรุงเรคยาวิก เคิร์คจูเฟล บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ดุงกูเวอร์ ขับสโนว์โมบิลตะลุยน้ำธารแข็ง ล่องเรือชมวาฬ
From158,000 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017