fbpx

Tag

ทัวร์ไอซ์แลนด์

ICELAND04 MIRACLE ICELAND
10 Days BY TG

From156,000 บาท

วันที่ 01 – 10 พฤศจิกายน 2562
วันที่29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562

เยือน กรุงออสโล ชม ปราสาท Akurshus สัมผัสกับศิลปะยุคเรอเนสซองส์ เยือนกรุงเรคยาวิกเมืองตำนานแห่งไวกิ้งโบราณ ล่องเรือชมวาฬบนคาบสมุทรสแนเฟลล์สเนส
gullfoss Iceland

ICELAND07 ICELAND AURORA BOREALIS
9 Days BY TG

From148,000 บาท

วันที่ 11 – 19 ตุลาคม 2562
วันที่ 18 – 26 ตุลาคม 2562

ชมกรุงออสโล ชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ ชมอุทยานฟร็อกเนอร์ เยือนดินแดนอ่างแห่งควันกรุงเรคยาวิก เที่ยวชมสู่กรุงเรคยาวิก ชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา

ICELAND06 MIRACLE ICELAND
10 Days BY TG

From159,000 บาท

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563 ( ปีใหม่ )

ชมกรุงออสโล ชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ เยือนดินแดนอ่างแห่งควันกรุงเรคยาวิก เที่ยวชมสู่กรุงเรคยาวิก ชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา

ICELAND03 MIRACLE ICELAND (X’Mas)
10 Days BY TG

From155,000 บาท

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

เที่ยวเคิร์คจูเฟลหนึ่งในสถานที่ที่มีทิวทัศน์มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ ชมน้ำตกกูลล์ฟอสส์

ICELAND05 MIRACLE ICELAND
10 Days BY TG

From172,000 บาท

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563 ( ปีใหม่ )

เที่ยวกรุงเรคยาวิกเมืองแห่งตำนานไวกิ้งโบราณ ชม อ่าวแห่งควัน จากบ่อน้ำพุร้อน ล่องเรือชมวาฬบนคาบสมุทรสแนเฟลล์สเนส สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามอย่างเมืองเคิร์คจูเฟล