Tag

นครวัด

CAM01 ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม
3 วัน 2 คืน BY FD

From9,999 บาท

วันที่ 07 – 09 / 21 – 23 มิถุนายน 2562
วันที่ 05 – 07 / 12 – 14 / 26 – 28 ก.ค. 2562
วันที่ 09- 11 / 10 – 12 สิงหาคม 2562

ล่องเรือชมโตนเลสาบ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมการแสดงชุดระบำอัปสรพร้อมอาหารค่ำ ปราสาทบันทายศรี เมืองนครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม

CAM02 ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ
3 วัน 2 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 08 – 10 / 22 – 24 มิถุนายน 2562
วันที่ 06 – 08 / 20 – 22 / 27 – 29 ก.ค. 2562
วันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2562

กรุงพนมเปญ อนุสาวรีย์อิสรภาพ วัดพนม คุกตวลสเลง พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล สักการะพระเจดีย์เงิน เดินช้อปปิ้งตลาดซาทะไม เมืองเสียมเรียบ