fbpx

Tag

นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ03 DISCOVERY NEW ZEALAND (เกาะใต้)
8 DAYS 6 NIGHTS BY SQ

From106,900 บาท

วันที่ 11 – 18 เมษายน 2563

เมืองแอชเบอร์ตัน ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ โบสถ์ขนาดเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ เมืองควีนส์ทาวน์ อิสระซื้อทัวร์เสริม
Milford sound

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ02 AMAZING NEW ZEALAND (เกาะใต้)
7 DAYS 5 NTS BY SQ

From95,900 บาท

วันที่ 09 – 15 เมษายน 2563

เมืองแอชเบอร์ตัน ทะเลสาบเทคาโป อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ชมโบสถ์ขนาดเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ เมืองควีนส์ทาวน์ อิสระซื้อทัวร์เสริม
TranzAlpine NZ

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ01_DS NEW ZEALAND NORTH & SOUTH MILFORD SOUND
9 DAYS 7 NIGHTS BY TG

From120,000 บาท

วันที่ 14 – 22 มีนาคม 2563
วันที่ 10 – 18 / 11 – 19 เมษายน 2563
วันที่ 02 – 10 / 23 – 31 พฤษภาคม 2563
เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2563

เมืองโรโตรัว ฟาร์มแกะอะโกรโดม เรนโบว์สปริง ศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมืองชาวเมารี รับประทานอาหารพื้นเมือง ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช