fbpx

Tag

นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ06 DISCOVERY NEW ZEALAND (เกาะใต้)
8 DAYS 6 NIGHTS BY SQ

From106,900 บาท

วันที่ 11 – 18 เมษายน 2563
พิเศษ!! จองและชำระภายใน 31 มกราคม 63 รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท

เมืองแอชเบอร์ตัน ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ โบสถ์ขนาดเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ เมืองควีนส์ทาวน์ อิสระซื้อทัวร์เสริม
Milford sound

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ05 AMAZING NEW ZEALAND (เกาะใต้)
7 DAYS 5 NTS BY SQ

From95,900 บาท

วันที่ 09 – 15 เมษายน 2563
พิเศษ!! จองและชำระภายใน 31 มกราคม 63 รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท

เมืองแอชเบอร์ตัน ทะเลสาบเทคาโป อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ชมโบสถ์ขนาดเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ เมืองควีนส์ทาวน์ อิสระซื้อทัวร์เสริม
TranzAlpine NZ

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ01_DS NEW ZEALAND NORTH & SOUTH MILFORD SOUND
9 DAYS 7 NIGHTS BY TG

From120,000 บาท

วันที่ 15 – 23 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 14 – 22 มีนาคม 2563
วันที่ 10 – 18 / 11 – 19 เมษายน 2563
เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 2563

เมืองโรโตรัว ฟาร์มแกะอะโกรโดม เรนโบว์สปริง ศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมืองชาวเมารี รับประทานอาหารพื้นเมือง ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ08_BW GRAND NEW ZEALAND (เกาะเหนือ+เกาะใต้)
9 วัน 7 คืน BY TG

From117,900 บาท

วันที่ 11 – 19 เมษายน 2563
พิเศษ!! จองและชำระภายใน 31 มกราคม 63 รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท

เมืองอ็อคแลนด์ สะพานฮาร์เบอร์ หอคอยสกายทาวเวอร์ เมืองมาตามาตา หมู่บ้านชาวฮอบบิท เมืองโรโตรัว ฟาร์มแกะอะโกรโดม ศูนย์วัฒนธรรมเมารี