Tag

นากาก๊อต

NP01 ทัวร์เนปาล ULTIMATE TIME ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย
5 วัน 4 คืน BY TG

From39,900 บาท

วันที่ 13 – 17 / 25 – 29 กรกฎาคม 2562
วันที่ 08 – 12 สิงหาคม 2562

เมืองปัคตาปูร์ ชมวัดเนียตาโปลา เมืองนากาก็อต เมืองโภครา น้ำตกเดวิส ค่ายอพยพชาวทิเบต ชมแม่น้ำเซติ ยอดเขาซารางก็อต ชมวิวที่ยอดเขาอรรณาปุรณะ