Tag

นิงห์

VN03 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-นิงห์บิงห์-ฮาลอง
5 วัน 4 คืน BY FD

From14,900 บาท

วันที่ 04 – 08 / 18 – 22 / 25 – 29 ก.ค. 2562
วันที่ 01 – 05 / 08 – 12 สิงหาคม 2562
วันที่ 15 – 19 / 22 – 26 สิงหาคม 2562

กรุงฮานอย ชมสถาปัตยกรรมสไตล์เมืองหลวงเก่าแก่ของเวียดนาม จังหวัดลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ น้ำตกสีเงิน ทานหม้อไฟแซลม่อน