fbpx

Tag

นิงห์บิงห์

ทัวร์เวียดนาม VN04 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์
4 วัน 3 คืน BY SL

From11,900 บาท

วันที่ 13 – 16 / 27 – 30 กันยายน 2562
วันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2562
วันที่ 08 – 11 / 22 – 25 พฤศจิกายน 2562

สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย จังหวัดลาวไก เมืองซาปา เดินเล่นตลาดซาปา หมู่บ้านชาวเขา น้ำตกสีเงิน นั่งรถรางสู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน