Tag

ป้อมฮวาซอง

KOR01 ทัวร์เกาหลี ยงอิน โซล (เลสโก ฮิตติดเทรนด์)
5 วัน 3 คืน BY XJ

From9,999 บาท

วันที่ 19 – 23 / 20 – 24 มิถุนายน 2562
วันที่ 21 – 25 / 26 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 26 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562

โรงถ่ายละครยงอิน MBC DRAMIA ป้อมปราการฮวาซอง สวนสนุกล้อตเต้เวิลด์ ขึ้นชมวิวบนตึกระฟ้าโซลสกายทาวเวอร์ ลิ้มรสไก่ตุ๋นโสมเมนูเพื่อสุขภาพ