Tag

พระธาตุพูสี

LAO03 ทัวร์ลาว สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง
3 วัน 2 คืน BY FD

วัดพระธาตุหลวง วัดสีสะเกด เมืองวังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง น้ำตกตาดกวางสี เมืองหลวงพระบาง ขึ้นบันได 328 ขั้นสู่เขาพูสี นมัสการพระธาตุพูสี
From14,888 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017