fbpx

Tag

พระราชวังกู้กง
เซี่ยงไฮ้ Shanghai

ทัวร์จีน CHI15 ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้…OLYMPIC TOWER หังโจว ทะเลสาบซีหู
6 วัน 4 คืน BY MU

From23,999 บาท

วันที่ 21 – 26 ตุลาคม 2562
วันที่ 26 – 31 ธันวาคม 2562

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง ชมกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ขึ้นชมวิวบนหอคอยโอลิมปิกทาวเวอร์

ทัวร์จีน CHI10 BEIJING NEW HILIGHT กำแพงเมืองจีนมู่เถียนยู่
5 วัน 3 คืน BY MU

From15,900 บาท

วันที่ 17 – 21 / 19 – 23 ตุลาคม 2562
วันที่ 08 – 12 / 15 – 19 / 22 – 26 พ.ย. 2562
วันที่ 06 – 10 / 19 – 23 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

เมืองปักกิ่ง นั่งสามล้อชมซอยหูถง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ถนนหวังฝูจิ่ง หอฟ้าเทียนถาน องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า ช้อปปิ้งย่าน THE PLACE
พระราชวังกู้กง

ทัวร์จีน CHI11 ปักกิ่ง กำแพงเสียดฟ้า วังต้องห้าม
5 วัน 3 คืน BY CA

From16,900 บาท

วันที่ 18 – 22 / 19 – 23 / 25 – 29 ต.ค. 2562
วันที่ 08 – 12 / 22 – 26 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 06 – 10 ธันวาคม 2562
วันขึ้นปีใหม่ 2563

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3D
กำแพงเมืองจีน

ทัวร์จีน CHI12 ปักกิ่ง…เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง หมู่บ้านยุโรป (ไม่ลงร้านช้อป)
5 วัน 3 คืน BY CA

From25,999 บาท

วันที่ 09 – 13 / 19 – 23 / 24 – 28 ต.ค. 2562
วันที่ 06 – 10 / 20 – 24 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 04 – 08 / 06 – 10 ธันวาคม 2562
วันที่ 18 – 22 / 26 – 30 ธันวาคม 2562

กรุงปักกิ่ง เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมกระเช้าขึ้น-ลง) พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง หมู่บ้านยุโรป วัดลามะยงเหอกง

ทัวร์จีน CHI13 ปักกิ่ง FUNNY SKI SNOW WORLD
5 วัน 3 คืน BY TG

From24,900 บาท

วันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ถนนโบราณเฉียนเหมิน ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน