Tag

พระราชวังกู้กง

CHI12 ทัวร์จีน ปักกิ่ง ตะลุยแดนมังกร โชว์กายกรรม
5 วัน 3 คืน BY TG

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ถนนหวังฝูจิ่ง
From27,888 บาท
View Details

CHI11 ทัวร์จีน BEIJING CHECK IN OLYMPIC TOWER
5 วัน 3 คืน BY CA

เดินทางสู่กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน อิสระกับการช้อปปิ้ง ที่ถนนหวังฝูจิ่ง ชมพระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ศูนย์ผีเซียะ
From19,888 บาท
View Details

CHI10 ทัวร์จีน BEIJING WOW TG PROMOTION
5 วัน 3 คืน BY TG

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน ถนนหวังฝูจิ่ง
From20,888 บาท
View Details

CHI09 ทัวร์จีน BEST TIME TO BEIJING กำแพงเมืองจีน ชมพระราชวัง
4 วัน 3 คืน BY TG

กรุงปักกิ่ง ถนนโบราณเฉียนเหมิน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง
From18,888 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017