Tag

พระราชวังคยองบง

KOR04 ทัวร์เกาหลี SEOUL GOOD
6 วัน 3 คืน BY XJ

From13,900 บาท

วันที่ 15 – 20 มิถุนายน 2562
วันที่ 28 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
วันที่ 11 – 16 กันยายน 2562

เกาะนามิ วัดวาวูจองซา ป้อมปราการฮวาซอง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ตลาดอินซาดง น้ำพุเต้นรำสะพานบันโพ พระราชวังเคียงบ็อคกุง

KOR07 ทัวร์เกาหลี ซูวอน โซล (เลสโก ฮิตครองเมือง)
6 วัน 3 คืน BY XJ

From12,999 บาท

วันที่ 21 – 26 / 23 – 28 พฤษภาคม 2562
วันที่ 30 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2562
วันที่ 05 – 10 / 06 – 11 / 07 – 12 มิ.ย. 2562
เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2562

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์แบบเต็มวัน เรียนรู้วิธีการทำข้าวห่อสาหร่าย โซลทาวเวอร์ หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง พระราชวังเคียงบกคุง ใส่ชุดฮันบกเดินเล่นในพระราชวัง

KOR01 ทัวร์เกาหลี SPECIAL HOT PROMOTION
5 วัน 3 คืน BY TG

From23,900 บาท

วันที่ 12 – 16 / 13 – 17 / 26 – 30 ก.ค. 2562
วันที่ 08 – 12 สิงหาคม 2562

สวนอิมจินกัก สวนพฤกษศาสตร์แห่งเมืองโพชอน ชมทิวทัศน์บนเกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งย่านฮงแด ชมน้ำพุเต้นระบำสะพานบันโพ