fbpx

Tag

พระราชวังคยองบง

KOR02 ทัวร์เกาหลี พาจู โซล (เลสโก ยะฮู้วสุดชิลล์)
5 วัน 3 คืน BY XJ

From9,999 บาท

วันที่ 07 – 11 / 09 – 13 / 10 – 14 ส.ค. 2562
วันที่ 14 – 18 / 21 – 25 / 23 – 27 ส.ค. 2562
วันที่ 28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2562

สะพานแขวนคัมอักซาน หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส วัดโซเกซา ล่องเรือชมแม่น้ำฮัน ทานบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี สวนสนุกลอตเต้เวิลด์

KOR06 ทัวร์เกาหลี HOT SUPER SALE
6 วัน 3 คืน BY XJ

From11,888 บาท

วันที่ 28 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
วันที่ 11 – 16 กันยายน 2562
วันที่ 02 – 07 / 09 – 14 / 10 – 15 ต.ค. 2562
เดือนตุลาคม 2562

โรงถ่ายทำละครยงอิน วัดวาวูจองซา อันยางอาร์ตพาร์ค ป้อมฮวาซอง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ พระราชวังเคียงบ็อคคุง หมู่บ้านบุกชอนฮันอก