fbpx

Tag

พระราชวังคยองบง

ทัวร์เกาหลี KOR11 ICE FISHING & SKI
5 วัน 3 คืน BY OZ

From18,900 บาท

วันที่ 08 – 12 / 09 – 13 / 10 – 14 ม.ค. 2563
วันที่ 15 – 19 / 16 – 20 / 17 – 21 ม.ค. 2563
วันที่ 22 – 26 / 23 – 27 / 24 – 28 ม.ค. 2563

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง อิสระ ณ ลานสกีขนาดใหญ่ ชิมสตรอเบอร์รี่สดจากฟาร์ม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ พระราชวังเคียงบก

ทัวร์เกาหลี KOR12 SNOW FESTIVAL ILLUMINATION
5 วัน 3 คืน BY OZ

From22,900 บาท

วันที่ 07 – 11 กุมภาพันธ์ 2563

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ OOOZOOO ILLUMINATION ยงเพียงรีสอร์ท ชมการแข่งขันกระดานหิมะ พระราชวังเคียงบก

ทัวร์เกาหลี KOR09 SNOW BEAUTIFUL
6 วัน 3 คืน BY TG

From23,900 บาท

วันที่ 06 – 11 / 07 – 12 / 12 – 17 ก.พ. 2563
วันที่ 19 – 24 / 20 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 04 – 09 / 18 – 23 มีนาคม 2563
วันที่ 27 มีนาคม – 01 เมษายน 2563

เกาะนามิ ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ สนุกสนานบนลานสกีขนาดใหญ่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนพฤกษาศาสตร์ Seoul Botanic Park ช้อปปิ้งทงแดมุน