Tag

พระราชวังชางด็อกกุง

KOR05 ทัวร์เกาหลี KOREA SPRING DAY
5 วัน 3 คืน BY XJ

From14,999 บาท

วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2562

สะพานแขวนมาจังโฮซู โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ทดสองสวมชุดฮันบก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส

KOR02 ทัวร์เกาหลี Chill Chill
5 วัน 3 คืน BY XJ

From13,900 บาท

วันที่ 05 – 09 / 15 – 19 มิถุนายน 2562
วันที่ 19 – 23 / 26 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 06 – 10 / 10 – 14 กรกฎาคม 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2562

เกาะนามิ คาเฟ่โกบงซาน สะพานกระจกแก้ว สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ พระราชวังชางด็อกกุง หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ช้อปปิ้งตลาดมยองดง