fbpx

Tag

พระราชวังชางด็อกกุง

ทัวร์เกาหลี KOR05 HOT HIT PROMOTION
5 วัน 3 คืน BY XJ

From12,999 บาท

วันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2562

เกาะนามิ Anyang Art Park ป้อมฮวาซอง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ ช้อปปิ้งถนนฮงอิก ช้อปปิ้งปลอดภาษีที่ห้างดิวตี้ฟรี พระราชวังชางด็อกกุง

ทัวร์เกาหลี KOR04 เกาหลี ซารางเฮโย SEOUL โซรัคซาน
5 วัน 3 คืน BY KE

From21,900 บาท

วันที่ 08 – 12 พฤศจิกายน 2562

อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน นมัสการพระพุทธรูปวัดชินฮันซา วัดนักซานซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังชางด็อกกุง หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันนก

ทัวร์เกาหลี KOR08 WINTER ปีใหม่ สดใสฟรุ้งฟริ้ง
5 วัน 3 คืน BY XJ

From28,900 บาท

วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563

เกาะนามิ ลานสกีขนาดใหญ่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ ร้านกาแฟซองซูดอง อิสระช้อปปิ้งถนนฮงแด พระราชวังชางด็อกกุง

ทัวร์เกาหลี KOR10 ฮวาชอน โซล (เลสโก โอ้โห ไอซ์ฟิชชิ่ง)
5 วัน 3 คืน BY XJ

From16,999 บาท

วันที่ 06 – 10 / 07 – 11 / 08 – 12 ม.ค. 2563
วันที่ 09 – 13 / 10 – 14 / 11 – 15 ม.ค. 2563
วันที่ 12 – 16 / 13 – 17 / 14 – 18 ม.ค. 2563
เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง THE GARDEN OF THE MORNING CALM ไร่สตรอเบอร์รี่ ลานสกีขนาดใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นสกี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์