Tag

พระราชวังฤดูร้อน

CHI12 ทัวร์จีน ปักกิ่ง-ภัตตาคารเติ้งลวี่จวิน-หอคอยโอลิมปิกทาวเวอร์
5 วัน 3 คืน BY CA

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ชมกายกรรมปักกิ่ง ถนนหวังฝู่จิ่ง พระราชวังฤดูร้อน วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารเติ้งลวี่จวิน
From20,900 บาท
View Details

CHI13 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนนั่งกระเช้า SKI SNOW WORLD
5 วัน 4 คืน BY TG

ปักกิ่ง ช้อปปิ้ง THE PLACE จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง นั่งสามล้อชมเมืองเก่าหูถง หอฟ้าเทียนถาน ชมกายกรรมปักกิ่ง
From31,888 บาท
View Details

CHI10 ทัวร์จีน ปักกิ่ง โปรโมชั่น
5 วัน 3 คืน BY TG

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา นั่งสามล้อซอยหูถงชมเมือง ศูนย์ใบชา พระราชวังฤดูร้อน
From18,900 บาท
View Details

CHI14 ทัวร์จีน ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง
6 วัน 5 คืน BY TG

กรุงปักกิ่ง ถนนหวังฟูจิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน นำท่านชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน
From24,900 บาท
View Details

CHI11 ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-ถนนโบราณเฉียนเหมิน
5 วัน 4 คืน BY TG

กรุงปักกิ่ง ถนนโบราณเฉียนเหมิน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
From26,900 บาท
View Details

RUS06 RUSSIA AURORA HUNTING รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ
7 วัน 5 คืน BY TG

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์ เมืองมูร์มันสค์ ขับรถสโนโมบิล นำท่านตามล่าหาแสงเหนือ(โอกาสจะเห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) หมู่บ้านซามิ
From72,900 บาท
View Details

RUS03 รัสเซีย IN TRAIN (มอสโคว์-ซาร์กอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
8 วัน 5 คืน BY EK

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ เมืองซาร์กอร์ส ชมโบสถ์อัสสัมชัญและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วิหารเซนต์ซาเวียร์
From55,888 บาท
View Details

RUS01 ROMANTIC RUSSIA (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
8 วัน 6 คืน BY TG

เมืองซาร์กอร์ส โบสถ์โฮลีทรีนิตี้และโบสถ์อัสสัมชัญ ถ่ายรูปคู่กับวิหารเซนต์ซาเวียร์ ชมความงดงามของสถานีรถไฟใต้ดิน ล่องเรือในแม่น้ำมอสควา
From100,000 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017