fbpx

Tag

พระราชวังฤดูร้อน

ทัวร์รัสเซีย RUS13 MURMANSK – ECO HOME
9 วัน 7 คืน BY TG

From125,000 บาท

วันที่ 15 – 22 มกราคม 2563
วันที่ 05 – 13 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 18 – 26 มีนาคม 2563

กรุงมอสโคว์ เมืองซากอร์ส โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ ย่านจัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ถนนอราบัต พระราชวังเครมลิน บินภายในสู่เมืองมูรมันสก์

ทัวร์รัสเซีย RUS06 มหัศจรรย์…RUSSIA บินตรงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
7 วัน 5 คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 06 – 12 / 20 – 26 พฤศจิกายน 2562

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่วฮิลล์ ตลาดอิสไมโลโว่ ตึกหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ รับประทานอาหารพร้อมชมวิวเมืองมอสโคว์แบบพาโนรามา หมู่บ้านโคโลเมนสโคว

ทัวร์จีน CHI10 BEIJING NEW HILIGHT กำแพงเมืองจีนมู่เถียนยู่
5 วัน 3 คืน BY MU

From15,900 บาท

วันที่ 17 – 21 / 19 – 23 ตุลาคม 2562
วันที่ 08 – 12 / 15 – 19 / 22 – 26 พ.ย. 2562
วันที่ 06 – 10 / 19 – 23 ธันวาคม 2562
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

เมืองปักกิ่ง นั่งสามล้อชมซอยหูถง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ถนนหวังฝูจิ่ง หอฟ้าเทียนถาน องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า ช้อปปิ้งย่าน THE PLACE
พระราชวังฤดูร้อน

ทัวร์จีน CHI14 เยือน 2 มหานครแห่งแดนมังกร ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้
5 วัน 4 คืน BY TG

From19,999 บาท

วันที่ 17 – 21 / 23 – 27 ตุลาคม 2562
วันที่ 07 – 11 / 09 – 13 / 14 – 18 พ.ย. 2562
วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

กรุงปักกิ่ง ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ตลาดหงเฉียว ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน

ทัวร์รัสเซีย RUS09 AURORA HUNTING (รัสเซีย-มอสโคว์-มูร์มันสค์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก-ตามล่าแสงเหนือ)
9 วัน 7 คืน BY TG

From79,900 บาท

วันที่ 23 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562
วันที่ 09 – 17 / 18 – 26 ธันวาคม 2562
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
วันขึ้นปีใหม่ 2563

กรุงมอสโคว์ บินภายในสู่เมืองมูร์มันสค์ พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ อนุสาวรีย์อโลชา ขับรถสโนโมบิล ตามล่าหาแสงเหนือ หมู่บ้านซามิ
russia night

ทัวร์รัสเซีย RUS07 IN TRAIN (มอสโคว์-ซากอร์ส-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
8 วัน 5 คืน BY EK

From51,900 บาท

วันที่ 25 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 28 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 18 – 25 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

กรุงมอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่ว์ ถนนอารบัต เมืองซาร์กอร์ส ชมโบสถ์โฮลีทรีนิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วิหารเซนต์ซาเวียรฺ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์