Tag

พระราชวังฤดูร้อน

RUS07 ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ ST.PETERSBURG WHITE NIGHT ฤดูกาลแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน
6 วัน 4 คืน BY EK

From51,900 บาท

วันที่ 07 – 12 มิถุนายน 2562
วันที่ 05 – 10 / 19 – 24 / 26 – 31 ก.ค. 2562

ออกเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ราชินีแห่งยุโรปเหนือ ชมพระราชวังฤดูหนาวและพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ แหล่งรวบรวมศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น

CHI08 ทัวร์จีน ปักกิ่ง ตำหนักรัก กู้กง
5 วัน 3 คืน BY TG

From18,900 บาท

วันที่ 07 – 11 / 14 – 18 / 21 – 25 มิ.ย. 2562
วันที่ 05 – 09 / 12 – 16 กรกฎาคม 2562
วันที่ 13 – 17 / 25 – 29 กรกฎาคม 2562

กรุงปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ย่าน ART BEIJING FUN

CHI11 ทัวร์จีน ท่องแดนมังกร เยือน 2 มหานคร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
5 วัน 4 คืน BY TG

From22,900 บาท

วันที่ 21 – 25 / 26 – 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 05 – 09 กรกฎาคม 2562

กรุงปักกิ่ง ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ตลาดหงเฉียว ชมการแสดงกายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน