Tag

พระอาทิตย์เที่ยงคืน

SCAN16 ทัวร์ยุโรป FINLAND NORWAY SWEDEN MIDNIGHT SUN
8 วัน 5 คืน BY AY

เที่ยวชมเมืองออสโล ชมสวนสาธารณะฟร็อกเนอร์ เมืองคาร์ลสตัด ชมมหาวิหารคาร์ลสตัด ศูนย์รวมจิตใจของชาวคริสต์ในคาร์ลส เมืองสต็อกโฮล์ม
From99,900 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017