Tag

พระใหญ่ลันเตา

HKG04 ทัวร์ฮ่องกง ตะลุย ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
3 วัน 2 คืน BY HX

From18,888 บาท

วันที่ 11 – 13 / 25 – 27 พฤษภาคม 2562
วันที่ 01 – 03 / 15 – 17 / 22 – 24 มิ.ย. 2562
วันที่ 29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 2562

จุดชมวิววิคตอเรียพีค ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ ชายหาดรีพัลสเบย์ สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน วัดหวังต้าเซียน

HKG02 ทัวร์ฮ่องกง.. FRIENDS ZONE
3 วัน 2 คืน BY FD

From11,888 บาท

วันที่ 18 – 20 / 24 – 26 / 25 – 27 พ.ค. 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
วันที่ 01 – 03 / 07 – 09 / 22 – 24 มิ.ย. 2562
เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2562

พระใหญ่ลันเตา นมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม หมู่บ้านนองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท เมืองเซินเจิ้น หมู่บ้านฮากกากันเคิง ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน

HKG01 ทัวร์ฮ่องกง เฮง เฮง เฮง
3 วัน 2 คืน BY CX

From17,888 บาท

วันที่ 17 – 19 / 18 – 20 พฤษภาคม 2562
วันที่ 07 – 09 / 14 – 16 / 21 – 23 มิ.ย. 2562

พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง วัดโปหลิน ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

HKG05 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กระเช้านองปิง
3 วัน 2 คืน BY CX

From11,900 บาท

วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2562
วันที่ 30 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 2562

กระเช้านองปิง พระใหญ่ลันเตา วัดโป่หลิน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต เดินทางสู่เซินเจิ้น พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น

HKG03 ทัวร์ฮ่องกง แชร์โลมา
3 วัน 2 คืน BY EK

From13,900 บาท

วันที่ 24 – 26 / 25 – 27 พฤษภาคม 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
วันที่ 01 – 03 / 07 – 09 / 08 – 10 มิ.ย. 2562
เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2562

ฮ่องกง ชมโชว์ Symphony of Lights วัดเจ้าแม่กวนอิม เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่ลันเตา หมู่บ้านนองปิง

HKG06 ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONG KONG DISNEYLAND
3 วัน 2 คืน BY CX

From16,900 บาท

วันที่ 01 – 03 / 08 – 10 / 14 – 16 มิ.ย. 2562
วันที่ 29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
วันที่ 05 – 07 / 12 – 14 / 19 – 21 ก.ค. 2562
เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม 2562

นมัสการเทพเจ้าแชกง ณ วัดกังหัน นมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย สนุกสนานไปกับอาณาจักรแห่งจินตนาการ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

HKG07 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน
3 วัน 2 คืน BY CX

From17,900 บาท

วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2562
วันที่ 30 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562
วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2562

เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้าชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน วัดเจ้าแม่กวนอิม ชมโบสถ์เซนต์ปอล