Tag

พอร์ตสตีเฟ่นส์

AUS03 ทัวร์ออสเตรเลีย HIGHTLIGHT SYDNEY (ซิดนีย์-บลูเม้าท์เท่นส์-พอร์ต สตีเฟ่นส์)
5 วัน 3 คืน BY TG

อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ เขาสามอนงค์ สวนสัตว์พืื้นเมืองโคอาล่าพาร์ค สนุกสนานกับการสัมผัสและให้อาหารสัตว์พื้นเมืองอย่างใกล้ชิด
From55,900 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017
นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017