Tag

พอร์ตสตีเฟ่นส์

AUS03 ทัวร์ออสเตรเลีย HIGHTLIGHT SYDNEY (ซิดนีย์-บลูเม้าท์เท่นส์-พอร์ต สตีเฟ่นส์)
5 วัน 3 คืน BY TG

From55,900 บาท

วันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2562
วันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2562
วันที่ 08 – 12 สิงหาคม 2562

อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ เขาสามอนงค์ สวนสัตว์พืื้นเมืองโคอาล่าพาร์ค สนุกสนานกับการสัมผัสและให้อาหารสัตว์พื้นเมืองอย่างใกล้ชิด