fbpx

Tag

พุกาม

ทัวร์พม่า PM05 หลงรัก…พุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์
3 วัน 2 คืน BY FD

From13,900 บาท

วันที่ 17 – 19 มกราคม 2563
วันที่ 31 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563

เมืองมัณฑะเลย์ เมืองพุกาม เจดีย์บูพญา จุดชมวิวทะเลเจดีย์ รับประทานอาหารค่ำพร้อมโชว์เชิดหุ่นกระบอก พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา

ทัวร์พม่า PM03 พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน(นั่งรถภายใน)
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,900 บาท

วันที่ 06 – 09 / 20 – 23 / 27 – 30 มี.ค. 2563
วันที่ 03 – 06 / 04 – 07 เมษายน 2563
วันที่ 11 – 14 / 12 – 15 เมษายน 2563
วันที่ 24 – 27 เมษายน 2563

เมืองพุกาม ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก จุดชมวิวทะเลเจดีย์ พระเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา แวะชมการทำเครื่องเขิน วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล

ทัวร์พม่า PM07 พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน
4 วัน 3 คืน BY PG

From12,888 บาท

วันที่ 23 – 26 มกราคม 2563
วันที่ 30 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2563
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2563

เมืองมัณฑะเลย์ แวะชมพระเวรสนาเจดีย์ วัดกุโสดอ ชมพระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ มัณฑะเลย์ฮิลล์ เจดีย์ยักษ์มิงกุน ระฆังมิงกุน

ทัวร์พม่า PM09 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน)
4 วัน 3 คืน BY FD

From12,900 บาท

วันที่ 07 – 10 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 06 – 09 / 20 – 23 / 27 – 30 มี.ค. 2563
วันที่ 03 – 06 / 10 – 13 / 11 – 14 เม.ย. 2563
เดือนเมษายน 2563

เมืองพุกาม จุดชมวิวทะเลเจดีย์ ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก พระเจดีย์พระเจดีย์ชเวสิกอง ชมวัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล