fbpx

Tag

ฟ็อกซ์กลาเซียร์
TranzAlpine NZ

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ05_DS NEW ZEALAND NORTH & SOUTH MILFORD SOUND
9 DAYS 7 NIGHTS BY TG

From120,000 บาท

วันที่ 18 – 26 มกราคม 2563
วันที่ 15 – 23 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 14 – 22 มีนาคม 2563
เดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2563

เมืองโรโตรัว ฟาร์มแกะอะโกรโดม เรนโบว์สปริง ศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมืองชาวเมารี รับประทานอาหารพื้นเมือง ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช
Rainbow Spring

ทัวร์นิวซีแลนด์ NZ01_DS NEW ZEALAND NORTH & SOUTH MILFORD SOUND
9 DAYS 7 NIGHTS BY TG

From133,000 บาท

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563

เมืองโอ๊คแลนด์ ฟาร์มแกะอะโกรโดม เรนโบว์สปริง ศูนย์วัฒนธรรมพื้นเมืองชาวเมารี รับประทานอาหารพื้นเมือง ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช