fbpx

Tag

ภูเขาเทียนเหมินซาน

ทัวร์จีน CHI03 WINTER IN ZHANGJIAJIE
5 วัน 4 คืน BY WE

From13,900 บาท

วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 09 – 13 / 23 – 27 ธันวาคม 2562

สนามบินเมืองฉางซา เมืองฝูหลง น้ำตกฝูหลง ชมเมืองโบราณ เมืองจางเจียเจี้ย ตลาดใต้ดิน ภูเขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขา

ทัวร์จีน CHI04 ครบสูตรจางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน อลังการโชว์เชียนกู่ฉิง (ไม่ลงร้านช้อป)
6 วัน 5 คืน BY WE

From24,900 บาท

วันที่ 06 – 11 / 13 – 18 / 20 – 25 พ.ย. 2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2562
วันที่ 18 – 23 ธันวาคม 2562
วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองฟ่งหวง อิสระเดินเล่นชมเมืองโบราณ สะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน

ทัวร์จีน CHI05 จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ฟ่งหวง (ไม่ลงร้านช้อป)
5 วัน 4 คืน BY FD

From17,999 บาท

วันที่ 30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 01 – 05 / 08 – 12 / 14 – 18 พ.ย. 2562
วันที่ 15 – 19 / 22 – 26 พฤศจิกายน 2562
เดือนพฤศจิกายน 2562 – วันขึ้นปีใหม่ 2563

เมืองจางเจียเจี้ย พิสูจน์ความกล้าบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินเมืองจางเจียเจี้ย ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย ภูเขาเทียนเหมินซาน