Tag

ภูเขาเทียนเหมินซาน

CHI03 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย หุบเขาแห่งสวรรค์ (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
4 วัน 3 คืน BY FD

เมืองจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว สะพานกระจก ถ้ำเทียนเหมินต้ง ซื้อของที่ระลึกที่ถนนคนเดินซีปู้เจี้ย จิตรกรรมภาพวาดทราย
From25,888 บาท
View Details

CHI02 ทัวร์จีน เที่ยวครบไฮไลท์ จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
6 วัน 5 คืน BY WE

เมืองโบราณฟ่งหวง สะพานสายรุ้ง ล่องเรือแพถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน สะพานกระจก ถ้ำเทียนเหมินต้ง
From22,888 บาท
View Details

CHI05 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ 2 เขา ถ้ำประตูสวรรค์ เขาอวตาร
4 วัน 3 คืน BY FD

เมืองจางเจียเจี้ย ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว สะพานกระจก ถ้ำเทียนเหมินต้ง อุทยานจางเจียเจี้ย ลำธารแส้ม้าทอง
From17,888 บาท
View Details

สอบถามเพิ่มเติม?

หากลูกค้าต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดหรือโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ด้านล่าง ทางเรายินดีบริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่ค่ะ

world_holiday@hotmail.com
02-6344195-8

Recent Articles

นั่งรถไฟห้อยขาที่เมลเบิร์น : Puffing Billy
27/12/2017
สัมผัสประสบการณ์บินสำรวจกลาเซียร์ : Twin Glaciers Helicopter Flight
27/12/2017
The Beauty of Greenland
27/12/2017