Tag

มหาเจดีย์บุโรพุทโธ

BLI01 ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ + บินภายใน
5 วัน 3 คืน BY FD

From19,900 บาท

วันที่ 27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
วันที่ 04 – 08 / 11 – 15 กรกฎาคม 2562
วันที่ 18 – 22 / 25 – 29 กรกฎาคม 2562
เดือนสิงหาคม 2562

เกาะบาหลี ย่านคูต้า อนุสาวรีย์มหาภารตะ ลิ้มรสเมนูอาหารบาหลีท้องถิ่น วัดอูลูวาตู สวนวิษณุ ชายหาดจิมบาราน พิเศษเสิร์ฟท่านด้วยอาหารทะเล